Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Španielsko

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Konkurzné registre

Španielsky register rezolúcií

Regulácia reklamy a/alebo informácií o hospodárskej súťaži je základným prvkom transparentnosti a právnej istoty, ktorá sa vykonáva v Španielsku prostredníctvom verejného registra platobnej neschopnosti, ktorý upravuje článok 198 zákona o platobnej neschopnosti. Toto ustanovenie sa vykonalo kráľovským dekrétom 892/2013 z 15. novembra, ktorým sa kolégiu registrátorov zveruje správa verejného registra platobnej neschopnosti, v rámci ministerstva spravodlivosti.

Verejný register platobnej neschopnosti spĺňa tri ciele:

  • Rozdelenie a uverejnenie rozhodnutí a aktov vydaných na základe insolvenčného zákona a registračné číslo vyplývajúce z konkurzného konania.
  • Koordináciu medzi rôznymi verejnými registrami, ktoré obsahujú vyhlásenie súťaže a choroby.
  • Vytvoriť zoznam správcov konkurznej podstaty, ktorí spĺňajú zákonné a regulačné požiadavky. Táto úloha sa však ešte nezaviedla do praxe.

Verejný konkurzný register sa nachádza na webovom portáli: Odkaz sa zobrazí v novom okneHTTP:// www.publicidadconcursal.es/.

Verejný konkurzný register má funkciu spočívajúcu v koncentrovaní týchto relevantných informácií, ktoré vzniknú v priebehu výberového konania, ktoré má len informačnú hodnotu alebo je všeobecne známe.

Je prístup do konkurzného registra bezplatný?

Prístup do verejného registra platobnej neschopnosti je bezplatný.

Ako vyhľadávať v bulharskom konkurznom registri?

Verejný konkurzný register je rozdelený do štyroch častí, v ktorých je zápis nariadený dlžníkom alebo dlžníkom a podľa chronologického kritéria:

  1. Prvá časť platobnej neschopnosti: na jednej strane obsahuje rozhodnutia, ktoré sa majú uverejniť v súlade s článkom 23 zákona o konkurze, a na druhej strane rozhodnutia o oznámení vyjednávaní podľa článku 5a zákona o konkurze. V tejto prvej časti sa uvedie aj uverejnenie začatia konkurzného konania začatého v inom členskom štáte v súlade s pravidlami Európskej únie o konkurznom konaní.
  2. Oddiel 2, od registrácie: patria sem registrované rozhodnutia zapísané alebo zaregistrované vo všetkých verejných registroch osôb uvedených v článku 24 zákona o konkurze.
  3. Tretí oddiel mimosúdneho urovnania sporov: obsahuje postupy na mimosúdne vyrovnanie platieb podľa hlavy X zákona o konkurze a zverejnenie súdneho schválenia dohôd o refinancovaní podľa štvrtého dodatkového ustanovenia zákona o platobnej neschopnosti.
  4. Oddiel 4 od konkurzných a delegovaných asistentov (má sa vytvoriť a vytvoriť).

Na účely vyhľadávania sa môže uviesť meno platobne neschopného dlžníka aj správca a informácie, ktoré s tým súvisia, sa poskytnú v každej sekcii.

História bulharského registra pobočiek

V zákone o konkurze z roku 2003 sa nestanovuje žiadna registrácia na účely oznamovania výberových konaní, otázka sa označuje ako systém reklamy v práve obchodných spoločností, a to na základe uverejnenia inzerátov v dennej tlači v rámci najväčšej publicity tejto provincie. To viedlo k zvýšeniu miery ochromenia postupu, keďže takáto reklama bola vykonaná na základe aktívnej hmotnosti a nie je vždy možné, aby prevzala jeho financovanie.

Kráľovský zákonný dekrét č. 3/2009 z 27. marca 2012 o naliehavých opatreniach v oblasti daní, financií a úpadku s ohľadom na meniacu sa hospodársku situáciu bol prvým, ktorý posilnil verejný register ustanovený v článku 198 zákona o konkurze (ktorý bol pôvodne obmedzený na spravodlivosť úpadcov a vymenovanie alebo vylúčenie konkurzných správcov), ktorý odvtedy dostal názov verejného registra platobnej neschopnosti. Odvtedy bolo toto ustanovenie predmetom neskorších zmien a doplnení doplnených o tie, ktoré sa týkali iných ustanovení, v ktorých sa uverejnenie určitých opatrení predpokladalo prostredníctvom registra. V súčasnosti sa článok 198 zákona o konkurze vykonáva kráľovským dekrétom 892/2013 z 15. novembra 2009, ktorým sa upravuje verejný register platobnej neschopnosti.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.mjusticia.es/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.publicidadconcursal.es/

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.registradores.org


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 20/11/2019