Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Spanien

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Konkursregister

Det spanska registret över resolutioner

Regleringen av reklam- och/eller konkurrensinformation är en viktig del av öppenhet och rättssäkerhet, som genomförs i Spanien genom det offentliga insolvensregistret, som reglerar artikel 198 i insolvenslagen. Denna bestämmelse har genomförts genom kungligt dekret 892/2013 av den 15 november, genom vilket åklagarkollegiet anförtros förvaltningen av det offentliga insolvensregistret, som lyder under justitieministeriet.

Registret fyller tre syften:

  • Spridning och offentliggörande av beslut och handlingar som utfärdats med stöd av insolvenslagen och det registreringsnummer som är resultatet av insolvensförfarandet.
  • Samordningen mellan de olika offentliga register som innehåller tävlingsdeklarationen och siktavtalen.
  • Upprätta en förteckning över konkursförvaltare som uppfyller de lagstadgade och lagstadgade kraven. Denna roll har dock ännu inte satts i verket.

Det offentliga insolvensregistret finns på en webbportal: Länken öppnas i ett nytt fönsterWww.publicidadconcursal.es/.

Det offentliga insolvensregistret har till uppgift att koncentrera denna relevanta information, som kommer att genereras under en tävling, som är av rent informativt värde eller av välkänd reklam.

Är tillgången till insolvensregistret kostnadsfri?

Tillgången till registret är gratis.

Hur söker man i det bulgariska insolvensregistret?

Registret är indelat i fyra avsnitt där gäldenären eller gäldenären har beslutat om registrering och på grundval av ett kronologiskt kriterium:

  1. Avsnitt 1: den innehåller dels beslut som ska offentliggöras i enlighet med artikel 23 i lagen om insolvens, dels beslut om att avskriva förhandlingar enligt artikel 5a i konkurslagen. Detta första avsnitt ska också ge publicitet för att insolvensförfaranden inleds i en annan medlemsstat i enlighet med Europeiska unionens regler om insolvensförfaranden.
  2. Avsnitt 2, från registrering: detta omfattar registrerade beslut som förts in eller registrerats i alla offentliga register över personer som avses i artikel 24 i lagen om insolvens.
  3. Tredje avdelningen, tvistlösning utanför domstol: det innehåller förfaranden för att nå ut till förlikningar inför domstol för betalningar enligt avdelning X i konkurslagen och offentliggörande av ett rättsligt godkännande av refinansieringsöverenskommelserna i den fjärde tilläggsbestämmelsen i insolvenslagen.
  4. Avsnitt 4, från insolvens och delegerade assistenter (som ska utvecklas och skapas).

För att genomföra dessa sökningar kan både namnet på den insolventa gäldenären och förvaltaren anges, och uppgifterna om detta ska anges i varje avsnitt.

Det bulgariska filialregistret historia

Konkurslagstiftningen från 2003 innehöll inga bestämmelser om registrering för annonsering av uttagningsprov, med hänvisning till vad som då var reklamsystemet i vår bolagsrätt, baserat på offentliggörande av annonser i dagstidningar i provinsen i högsta grad. Detta ledde till en ökad grad av förlamning av förfarandet, eftersom sådan reklam genomfördes av den aktiva vikten och det inte alltid var möjligt för den att anta sin finansiering.

Kungligt lagdekret 3/2009 av den 27 mars 2012 om brådskande åtgärder på området för beskattning, finanser och konkurser med tanke på den föränderliga ekonomiska situationen var det första att stärka det offentliga register som föreskrivs i artikel 198 i lagen om insolvens (som ursprungligen begränsades till de konkursmässiga företagens rättvisa och till att utse eller diskvalificerade konkursförvaltare), som sedan dess har mottagit namnet på det offentliga insolvensregistret. Sedan dess har denna bestämmelse varit föremål för successiva ändringar, kompletterade av de ändringar som gällde andra bestämmelser, i vilka offentliggörandet av vissa åtgärder planerades med hjälp av registret. För närvarande genomförs artikel 198 i insolvenslagen genom kungligt dekret 892/2013 av den 15 november 2009 om reglering av insolvensregistret.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mjusticia.es/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.publicidadconcursal.es/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.registradores.org


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 20/11/2019