Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Inglismaa ja Wales

Este país está en proceso de transición para abandonar la UE.

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Sellel lehel esitatakse teave Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet pakub Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistus?

Maksejõuetusteenistus on seadusega ettenähtud säilitada üksikisiku maksujõuetuse ja pankroti ja võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute registritele.(Individual Insolvency Register” koosneb kahest registrid ja sisaldab järgmisi andmeid:

 • pooleliolevad või möödunud on 3 kuud
 • võla vähendamist käsitlevad kohtumäärused kehtivad või on lõppenud viimase 3 kuu jooksul
 • kehtivad individuaalsed vabatahtlikud kokkulepped, sealhulgas möödunud on 3 kuud
 • kehtivad otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta;
 • kehtivad otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrit Inglismaa ja Walesi kinnistusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Inglismaa ja Walesi üksikisikute maksejõuetuse registris?

Register asub maksejõuetusteenistuse veebisaidil ja nendega saab tutvuda rubriigis „Otsing Individual Insolvency Register).Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-serviceLingil klikates avaneb uus akenhttps://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register Klõpsates lingil „register”, võib otsida üksikisiku nime või ärinime järgi. Seal on ka lingid otsinguga registreid quivalent Šotimaal ja Põhja-Iirimaal.

Maksejõuetusteenistuse ajalugu (Inglismaa ja Wales)

Maksejõuetusteenistus on rakendusamet, ettevõtluse, energeetika ja tööstusstrateegia ja mis täidab ametliku pankrotihalduri kaudu järgmisi ülesandeid:

 • haldab ja uurib pankrotijuhtumeid ning jälgib isikuid, kelle suhtes on tehtud võlakoormuse vähendamise otsus, samuti äriühinguid ja partnerlusi, kelle suhtes on kohaldatud sundlõpetamist kohus, ning selgitada nende maksejõuetuse põhjused;
 • tegutseb usaldusisiku/pankrotihalduri, mille raames ei ole nimetatud pankrotihaldurit erasektorist;

Maksejõuetusteenistus ka:

 • valmistab ette ja kontrollib teateid pankrotivõlgnike pankrotti, võlakoormuse vähendamise otsustega hõlmatud isikute ja äriühingute juhtide
 • tegeleb direktoritele äriühingute pankrotistumise korral äritegevuse keelde;
 • piirangu tegeleb pankrottidega seotud otsuste ja lubaduste ning võlakoormuse vähendamise otsuste ja lubadustega piirangud
 • tegutseb järelevalvet reguleeriva asutuse maksejõuetuse valdkonnaga seotud elukutseid;
 • hindab ja maksab töötajatele välja seadusjärgseid koondamishüvitisi, kui tööandja on ametlikult maksejõuetu;
 • osutab raamatupidamis- ja investeerimisteenuseid pankroti- ja likvideerimisvara fondidele;
 • korraldab konfidentsiaalseid uurimisi äriühingutes, juhul kui see on üldsuse huvides;
 • nõustab ministeeriumeid ning valitsusasutusi ja riigiameteid maksejõuetuse, koondamise ja muudes asjaomastes küsimustes;
 • annab avalikkusele teavet maksejõuetuse, koondamise ja uurimise küsimustes oma veebisaidi, trükiste kaudu (Insolvency Enquiry Line).

Vastutuse välistamine Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri

Veebisaidil esitatud vastutust välistav tekst teatab:

„Kuigi on tehtud kõik jõupingutused tagamaks, et esitatud teave on täpne, võib mõnikord esineda vigu. Kui avastate teabe, mis tundub olevat väär või puudulik, kasutades, teavitage meid sellest käesoleval saidil esitatud tagasisidelinkide, et saaksime asja uurida ning teha andmebaasis vajalikud parandused.

Maksejõuetusteenistus ei saa võtta vastutust mis tahes vigade või hooletuse tagajärjel või muul viisil. Maksejõuetusteenistus ega ametlikud pankrotihaldurid ei saa anda õigus- ega finantsnõu. Õigus- ja finantsnõu saamiseks tuleks pöörduda kodanike nõustamise büroo (Citizen’s Advice Bureau), õigusnõustaja, kvalifitseeritud raamatupidaja, asjaomase tegevusloaga maksejõuetuse halduri, tunnustatud finantsnõustaja või nõustamiskeskuse poole.

Maksejõuetuse register on üldkasutatav register ning maksejõuetusteenistus ei kinnita ega võta mingeid märkusi seoses, mis tahes andmete kasutamise kohta kolmandate isikute poolt”.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusteenistus

Lingil klikates avaneb uus akenÜksikisiku maksejõuetuse registris?


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 05/09/2018