Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - England och Wales

Este país está en proceso de transición para abandonar la UE.

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: aceptable

¿Le ha resultado útil?

Här hittar du information om registret över personliga konkurser för England och Wales.


Konkursregister

Vad gör konkursmyndigheten (Service) i England och Wales?

Konkursmyndigheten krävs enligt lag för att hålla enskilda insolvens och konkurs och skuldsanering begränsningar register.”Individual Insolvency Register” är en sammanslagning av dessa två register och det innehåller följande uppgifter:

 • konkurser som är eller har under de senaste 3 månaderna
 • beslut om skuldsanering som är eller har under de senaste 3 månaderna
 • de nuvarande, frivilliga överenskommelser, däribland de som har avslutats under de senaste 3 månaderna
 • nuvarande konkurs eller företag och tillfälliga begränsningar som gäller för konkursgäldenärer order
 • nuvarande skuldlättnad begränsningar eller restriktioner och tillfällig skuldlättnad order.

Är tillgången till registret över personliga konkurser för England och Wales kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är gratis.

Hur söker man i registret över personliga konkurser för England och Wales

Registret finns på insolvenskontoret webbplats och kan konsulteras under ”Sök i registret över personliga konkurser.”Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-serviceLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register Genom att klicka på ”Sök i registret” kan man söka efter en individs namn eller handelsnamn. Där finns också länkar till de register quivalent i Skottland och Nordirland.

Tidigare konkursmyndigheten i England och Wales

Insolvency Service är ett verkställande organ som lyder under ministeriet för näringsliv, energi och industristrategi och genom konkursförvaltaren den:

 • förvaltar och utreder frågor av konkurser, enskilda personer som omfattas av skuldsaneringen, och företag och partnerskap för tvångslikvidation och varför de blivit insolvent
 • agerar som förvaltare eller likvidator om ingen utredare har förordnats är i den privata sektorn

Konkursmyndigheten också:

 • förbereder och tar fram rapporter om tjänstefel som begås av personer som är föremål för konkurs, skuldsanering och företagsledare
 • handlägger diskvalificering av styrelseledamöter vid företagskonkurser olämpliga
 • handlar om begränsning och konkurs och skuldsanering begränsningar och företag
 • akter som tillsyn att tillsynsmyndigheten konkursförvaltaryrket.
 • bedömer och betalar ut lagstadgade avgångsvederlag när en arbetsgivare är insolvent
 • tillhandahåller egendom redovisning och investeringstjänster för konkurs- och likvidationsbon samt
 • att genomföra hemliga utredningar av företag där dessa är i allmänhetens intresse
 • ger råd till ministrar och ministerier och myndigheter om insolvens, uppsägning och andra relaterade frågor
 • ger allmänheten information om insolvens, uppsägning och utreda frågor via sin webbplats, publikationer och insolvens Utredning Line.

Ansvarsfriskrivning för det engelska och walesiska konkursregistret individuella

Webbplatsen innehåller följande ansvarsfriskrivning:

”Vi gör allt för att se till att den information som lämnas är korrekt, men ibland kan det uppstå felaktigheter. Om du upptäcker något som verkar vara felaktigt eller som saknas, kontakta oss via länkarna här på webbplatsen så att vi kan titta närmare på saken och göra eventuella korrigeringar i databasen.

Konkursmyndigheten tar inte ansvar för eventuella fel eller brister till följd av försumlighet eller av andra anledningar. Observera att konkursmyndigheten och konkursförvaltare inte kan erbjuda rättslig eller ekonomisk rådgivning. Bör du vända dig till en medborgarrådgivning (Citizen’s Advice Bureau), en solicitor eller en utbildad revisor, en auktoriserad konkursförvaltare, ansedd ekonomisk rådgivare eller ett centrum för ekonomisk rådgivning.

Registret över personliga konkurser är ett offentligt register, och konkursmyndigheten godkänner inte och gör inte heller några påpekanden om eventuell användning av uppgifterna i registret genom tredje part ”.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursmyndigheten

Länken öppnas i ett nytt fönsterEnskilda insolvensregister


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 05/09/2018