Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Anglija un Velsa

Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Šajā iedaļā sniegta informācija par individuālo maksātnespējas reģistru Anglijā un Velsā


Maksātnespējas reģistri

Ko piedāvā Anglijas un Velsas maksātnespējas dienests?

Anglijas un Velsas maksātnespējas dienests saskaņā ar likumu uztur personu maksātnespējas ierobežojumu un parādu atvieglojumu ierobežojumu reģistrus. Individuālais maksātnespējas reģistrs apvieno šos reģistrus un tajā ir ietverta informācija par:

 • aktuālajiem un pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem maksātnespējas procesiem;
 • aktuālajiem un pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem rīkojumiem par parāda atvieglojumiem;
 • aktuālajiem un pēdējo 3 mēnešu laikā pabeigtajiem personu brīvprātīgajiem nolīgumiem un ātrās izpildes brīvprātīgajiem nolīgumiem;
 • aktuālajiem maksātnespējas ierobežojumu rīkojumiem un maksātnespējas ierobežojumu pagaidu rīkojumiem;
 • aktuālajiem rīkojumiem par parāda atvieglojumu ierobežojumiem vai pasākumiem un pagaidu rīkojumiem par parāda atvieglojumu ierobežojumiem.

Vai piekļuve Anglijas un Velsas Individuālajam maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā piekļuve reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Anglijas un Velsas Individuālajā maksātnespējas reģistrā?

Reģistrs atrodas Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas dienesta tīmekļa vietnē, un tam var piekļūt zem nosaukuma "atrast kādu" (Find someone). Noklikšķinot uz Saite atveras jaunā logāIndividuālā maksātnespējas reģistra saites, reģistrā iespējams veikt meklējumus pēc personas vārda vai nosaukuma.

Anglijas un Velsas maksātnespējas dienesta vēsture

Maksātnespējas dienests ir Uzņēmējdarbības, jauninājumu un prasmju departamenta izpildaģentūra un ar maksātnespējas administratoru palīdzību tas:

 • pārvalda un izmeklē jautājumus saistībā ar maksātnespēju, individuāliem rīkojumiem par parāda atvieglojumiem un tiesas norīkotām uzņēmumu un kopuzņēmumu likvidācijām un nosaka maksātnespējas iemeslus;
 • rīkojas kā uzticības persona/ likvidators, ja nav iecelts neviens privāts maksātnespējas administrators;
 • rīkojas kā norīkotā persona un uzraugs ātrās izpildes brīvprātīgo nolīgumu gadījumā.

Dienests turklāt:

 • izstrādā ziņojumus par maksātnespējīgo personu un indivīdu, kuriem izdots rīkojums par parāda atvieglojumiem, un direktoru nepareizu rīcību;
 • izskata jautājumus par direktoru atcelšanu no amata neveiksmīgas uzņēmējdarbības gadījumā;
 • nodarbojas ar maksātnespējas rīkojumiem un pasākumiem un rīkojumiem par parāda atvieglojumiem un pasākumiem;
 • vada un regulē maksātnespējas speciālista profesiju;
 • novērtē un izmaksā likumā paredzēto kompensāciju par atlaišanu no darba, ja darba devējs ir pasludināts par maksātnespējīgu;
 • sniedz uzskaites un investīciju pakalpojumus maksātnespējas un likvidācijas rezultātā atgūtajiem līdzekļiem;
 • veic konfidenciālu faktu izmeklēšanu uzņēmumos, ja tas ir sabiedrības interesēs;
 • konsultē ministrus un valdības iestādes un aģentūras par maksātnespējas un kompensācijas jautājumiem, kā arī par citiem saistītiem jautājumiem;
 • sniedz informāciju sabiedrībai par maksātnespēju, kompensācijām un izmeklēšanas jautājumiem savā tīmekļa vietnē, publikācijās un pa Maksātnespējas uzziņas tālruni.

Anglijas un Velsas maksātnespējas reģistra atruna

Tīmekļa vietnē esošās atrunas tekstā ir noteikts, ka:

“Neraugoties uz to, ka ir pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu sniegtās informācijas precizitāti, dažkārt, iespējams, var notikt kļūdas. Gadījumā, ja atklājat informāciju, kas izrādās nepareiza vai ir izlaista, lūdzu, informējiet mūs par to, izmantojot šajā tīmekļa vietnē esošās atsauksmju saites, lai mēs varētu izmeklēt šo jautājumu un veikt atbilstošus labojumus datubāzē.

Maksātnespējas dienests neuzņemas atbildību par kļūdām vai izlaidumiem, kas radušies nevērības rezultātā vai citādi. Lūdzu, ievērojiet, ka Maksātnespējas dienests un maksātnespējas administratori nevar sniegt juridiska vai finansiāla satura padomus. Pēc šāda padoma jāvēršas Pilsoņu konsultatīvajā birojā (Citizen's Advice Bureau) pie juriskonsulta (solicitor), kvalificēta grāmatveža, oficiāli pilnvarota speciālista maksātnespējas jautājumos, pilnvarota finanšu konsultanta vai konsultāciju centrā.

Individuālais maksātnespējas reģistrs ir publiski pieejams reģistrs, un Maksātnespējas dienests nedz dod atļauju trešām pusēm jebkādā veidā izmantot reģistrā esošos datus, nedz arī iebilst pret to”.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas dienests

Saite atveras jaunā logāIndividuālais maksātnespējas reģistrs


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 04/12/2015