Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Anglia i Walia

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat rejestru niewypłacalności osób fizycznych w Anglii i Walii.


Rejestry upadłości

Jakie usługi świadczy Służba ds. Niewypłacalności dla Anglii i Walii (Insolvency Service of England and Wales)?

Służba ds. Niewypłacalności jest zobowiązana ustawowo do zachowania poszczególnych niewypłacalności i upadłości i rejestrów dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu.Rejestr niewypłacalności osób fizycznych skupia dane z tych rejestrów i zawiera szczegółowe informacje dotyczące:

 • bankructwa, które obowiązują lub wygasły w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • postanowień dotyczących umorzenia długu, które obowiązują lub wygasły w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • obowiązujących dobrowolnych porozumień osób fizycznych, w tym tych, które wygasły w ciągu ostatnich 3 miesięcy
 • obowiązujących postanowień dotyczących ograniczeń wynikających z upadłości lub odpowiednich zobowiązań oraz tymczasowych postanowień dotyczących ograniczeń wynikających z upadłości;
 • obowiązujących postanowień dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu lub odpowiednich zobowiązań i tymczasowych postanowień dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu.

Czy dostęp do rejestru niewypłacalności osób fizycznych w Anglii i Walii jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr niewypłacalności osób fizycznych w Anglii i Walii

Dostęp do rejestru jest możliwy na stronie internetowej Służby ds. Niewypłacalności z niego skorzystać, należy otworzyć zakładkę „Wyszukaj rejestr niewypłacalności osób fizycznych”.Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/government/organisations/insolvency-serviceLink otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/search-bankruptcy-insolvency-register Klikając na link „Szukaj” można przeszukiwać według imienia i nazwiska danej osoby lub nazwy handlowej. Znajdują się tam również linki do wyszukiwania quivalent rejestrów w Szkocji i Irlandii Północnej.

Historia rejestru niewypłacalności w Anglii i Walii

Służba ds. Niewypłacalności jest agencją wykonawczą Ministerstwa Działalności Gospodarczej, Energetyki i Strategii Przemysłowej i za pośrednictwem urzędowego syndyka:

 • zarządza i zajmuje się sprawami podmiotów, które ogłosiły upadłość, osób fizycznych podlegających postanowieniom dotyczącym ograniczeń związanych z umorzeniem długu, spółek osobowych i handlowych rozwiązanych przez sąd oraz ustala przyczyny ich niewypłacalności
 • działa jako syndyk/likwidator, gdy nie wyznaczono osoby z sektora prywatnego zajmującej się upadłościami

Służba ds. Niewypłacalności również:

 • przygotowuje i przedstawia sprawozdania na temat uchybień upadłość, osób fizycznych podlegających postanowieniom dotyczącym ograniczeń związanych z umorzeniem długu, oraz członków zarządu spółki
 • podejmuje czynności w zakresie pozbawiania uprawnień członków organów spółek we wszystkich przypadkach niedopełnienia wymogów przez te podmioty;
 • ograniczenie dotyczy upadłości oraz zobowiązaniami, a także postanowień dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu i przedsiębiorstw
 • nadzór działa jako regulator do zawodu osób zajmujących się sprawami upadłości;
 • ustala i wypłaca należne ustawowo kwoty odpraw w przypadku, gdy pracodawca jest zgodnie z prawem uznany za niewypłacalnego;
 • prowadzi rachunki i świadczy usługi inwestycyjne w przypadku majątków objętych upadłością oraz likwidacją;
 • prowadzi poufne dochodzenia w celu dokonania ustaleń faktycznych dotyczące spółek, jeżeli jest to w interesie publicznym;
 • doradza ministrom i ministerstwom oraz agencjom rządowych w sprawach dotyczących niewypłacalności, zwolnień oraz innych powiązanych zagadnień;
 • udziela obywatelom informacji dotyczących niewypłacalności, zwolnień i dochodzeń za pośrednictwem strony internetowej, publikacji oraz informacje na temat niewypłacalności (Insolvency Enquiry Line).

Zastrzeżenie prawne dotyczące rejestru niewypłacalności w Anglii i Walii

Zastrzeżenie prawne na stronie internetowej stanowi, co następuje:

„Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność przedstawionych informacji, mogą wystąpić sporadyczne błędy. W przypadku zauważenia informacji, które wydają się nieprawidłowe lub niepełne, prosimy o informację za pomocą łączy służących przekazywaniu informacji zwrotnych zawartych na tej stronie, abyśmy mogli zająć się tą sprawą i odpowiednio skorygować bazę danych.

Służba ds. Niewypłacalności nie może przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia wynikające z niedbalstwa lub innego powodu. Prosimy pamiętać, że Służba ds. Niewypłacalności i urzędowi syndycy nie mogą udzielać porad prawnych ani finansowych. O porady takie należy zwracać się do Citizen’s Advice Bureau (Biura Porad Obywatelskich), adwokata, wykwalifikowanego księgowego, mającej odpowiednie uprawnienia osoby prowadzącej działalności niewypłacalności, renomowanego doradcy finansowego lub ośrodka doradczego.

Rejestr indywidualnych przypadków niewypłacalności jest publicznie dostępnym rejestrem i Insolvency Service nie potwierdza ani nie zaciąga żadnych zobowiązań dotyczących wykorzystywania w jakikolwiek sposób danych zawartych w rejestrze przez strony trzecie”.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSłużba ds. Niewypłacalności

Link otworzy się w nowym oknieIndywidualny rejestr upadłości


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 05/09/2018