Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Finsko

Finsko má dva veřejné insolvenční rejstříky: rejstřík konkurzů a restrukturalizací a rejstřík přizpůsobení dluhů. V těchto rejstřících lze vyhledávat zdarma prostřednictvím informační služby, kterou poskytuje finské Středisko právních rejstříků.


Insolvenční rejstříky

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík je informační služba finského Střediska právních rejstříků.

Jaké informace nabízí finský insolvenční rejstřík?

Rejstřík obsahuje informace o insolvenci získané z Odkaz se otevře v novém okně.rejstříku konkurzů a restrukturalizacíOdkaz se otevře v novém okně.rejstříku přizpůsobení dluhů, co se týká dluhů vzniklých při výkonu podnikatelské činnosti fyzickými osobami. V rejstříku lze nalézt informace o návrzích a rozhodnutích týkajících se konkurzů a restrukturalizací a například o čase a místě konání schůze věřitelů a lhůtě pro přihlášení pohledávek a údaje o konkurzním správci.

Informace o přizpůsobení dluhů v případě dluhů vzniklých v souvislosti s osobními potřebami je třeba si vyžádat přímo od Odkaz se otevře v novém okně.Střediska právních rejstříků, které tyto údaje poskytne zdarma.

Je přístup do finského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, přístup do rejstříku je zdarma.

Jak vyhledávat ve finském insolvenčním rejstříku

V insolvenčním rejstříku lze vyhledávat podle jména/názvu dlužníka, čísla průkazu totožnosti nebo IČ podniku, a to v určitém časovém rámci, a podle jména konkurzního správce nebo likvidátora.

Při vyžadování informací od Střediska právních rejstříků ohledně dluhů vzniklých v souvislosti s osobními potřebami je nutné uvést:

  • jméno osoby, jíž se požadované údaje týkají
  • číslo průkazu totožnosti osoby, jíž se požadované údaje týkají
  • jméno a telefonní číslo žadatele a adresu, na kterou mají být informace zaslány

Historie finského insolvenčního rejstříku

Rejstříky obsahují informace počínaje od roku 1995.

Související odkazy

Finština

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko právních rejstříků (Oikeusrekisterikeskus): rejstříky

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík přizpůsobení dluhů (velkajärjestelyrekisteri)

Angličtina:

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko právních rejstříků (Legal Register Centre): rejstříky

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (register of bankruptcies and restructurings)

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík přizpůsobení dluhů (register of debt adjustments)

Švédština

Odkaz se otevře v novém okně.Středisko právních rejstříků (Rättsregistercentralen): rejstříky

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík konkurzů a restrukturalizací (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Odkaz se otevře v novém okně.Rejstřík přizpůsobení dluhů (Skuldsaneringsregistret)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 10/07/2020