Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Finland

Finland har to offentlige insolvensregistre: registret over konkurser og rekonstruktioner og registret over gældssanering, som man kan søge i gratis via informationstjenesten, som det finske center for retsregistret stiller til rådighed.


Insolvensregistre

Link åbner i nyt vindueInsolvensregistret er en informationstjeneste, der udbydes af retsregistret i Finland.

Hvad indeholder det finske insolvensregister?

Registret indeholder oplysninger om insolvens, der stammer fra Link åbner i nyt vindueregistret over konkurser og rekonstruktioner og Link åbner i nyt vindueregistret over gældssanering i forbindelse med gæld indgået inden for rammerne af privatpersoners økonomiske aktiviteter. Registret indeholder oplysninger om begæringer og afgørelser vedrørende konkurser og rekonstruktioner og f.eks. om periode og sted for kreditormødet, fristen for anmeldelse af fordringer i forbindelse med konkurser og nærmere oplysninger om kurator.

Når det drejer sig om oplysninger om gældssanering og gæld indgået som personlige lån, kan man henvende sig direkte til Link åbner i nyt vinduecentret for retsregistret, som udleverer oplysningerne gratis.

Er der gratis adgang til det finske insolvensregister?

Ja, adgangen er gratis.

Hvordan søger jeg i det finske insolvensregister?

Søgningen kan foretages på grundlag af skyldners navn, virksomhedernes nationale identifikationsnummer eller registreringskode og for en bestemt periode samt på grundlag af kurators eller likvidators navn.

Anmodninger vedrørende gæld indgået til personlige formål, som indgives til centret for retsregistret, skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navnet på den person, der er genstand for anmodningen om oplysninger
  • den pågældendes identifikationsnummer
  • navn og telefonnummer på den person, der indgiver anmodningen, og adressen, hvortil oplysningerne skal sendes.

Det finske insolvensregisters historie

De pågældende registre indeholder oplysninger fra 1995 og frem.

Relevante links

Finsk

Link åbner i nyt vindueMaksukyvyttömyysrekisteri

Link åbner i nyt vindueOikeusrekisterikeskus: rekisterit

Link åbner i nyt vindueKonkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Link åbner i nyt vindueVelkajärjestelyrekisteri

Engelsk

Link åbner i nyt vindueLegal Register Centre: Registers

Link åbner i nyt vindueRegister of bankruptcies and restructurings

Link åbner i nyt vindueRegister of debt adjustments

Svensk

Link åbner i nyt vindueRättsregistercentralen: register

Link åbner i nyt vindueKonkurs- och företagssaneringsregistret

Link åbner i nyt vindueSkuldsaneringsregistret


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/07/2020