Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Soome

Soomes on kaks avalikku maksejõuetusregistrit: pankroti- ja saneerimisregister ning võlgade ümberkujundamise register. Nendes registrites saab päringuid teha Soome õigusregistrikeskuse (oikeusrekisterikeskus) pakutava tasuta päringuteenuse kaudu.


Maksejõuetuse registrid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusregister on Soome õigusregistrikeskuse pakutav päringuteenus.

Millist teavet Soome maksejõuetusregister sisaldab?

Register sisaldab Lingil klikates avaneb uus akenpankroti- ja saneerimisregistri ning Lingil klikates avaneb uus akenvõlgade ümberkujundamise registri maksejõuetusalast teavet eraisikute majandustegevuse käigus tekkinud võlgade kohta. Registris on andmed pankrotti ja saneerimist puudutavate avalduste ja otsuste kohta ning näiteks võlausaldajate üldkoosoleku toimumise aja ja koha, nõuete esitamise tähtaja ja pankrotihalduri kohta.

Eraisikute võlgade ümberkujundamist puudutava teabe saamiseks esitatakse päring otse Lingil klikates avaneb uus akenõigusregistrikeskusele, kes saadab teabe tasuta.

Kas tutvumine Soome maksejõuetusregistri andmetega on tasuta?

Jah, registri andmetega saab tutvuda tasuta.

Päringu tegemine Soome maksejõuetusregistris

Maksejõuetusregistris saab andmeid otsida võlgniku nime, isikukoodi või ettevõtte registrikoodi ja kindla ajavahemiku alusel või ka pankrotihalduri või likvideerija nime järgi.

Õigusregistrikeskusest eraisiku võlgade kohta teabe saamiseks tuleb päringus märkida järgmised andmed:

  • selle isiku nimi, kelle kohta teavet taotletakse;
  • selle isiku isikukood, kelle kohta teavet taotletakse;
  • päringu teinud isiku nimi ja telefoninumber ning aadress, kuhu teave saata.

Soome maksejõuetusregistri ajalugu

Registrid sisaldavad andmeid alates 1995. aastast.

Lingid

Soome keeles

Lingil klikates avaneb uus akenMaksukyvyttömyysrekisteri

Lingil klikates avaneb uus akenOikeusrekisterikeskus: rekisterit

Lingil klikates avaneb uus akenKonkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Lingil klikates avaneb uus akenVelkajärjestelyrekisteri

Inglise keeles

Lingil klikates avaneb uus akenLegal Register Centre: Registers

Lingil klikates avaneb uus akenRegister of bankruptcies and restructurings

Lingil klikates avaneb uus akenRegister of debt adjustments

Rootsi keeles

Lingil klikates avaneb uus akenRättsregistercentralen: register

Lingil klikates avaneb uus akenKonkurs- och företagssaneringsregistret

Lingil klikates avaneb uus akenSkuldsaneringsregistret


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/07/2020