Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Soome

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Soomes on kaks avalikku maksejõuetuse registrit. Pankroti ja saneerimise register, eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register ning äritegevuse keelu register on avalikud registrid, kust igaüks võib tellida tasu eest väljavõtteid. Registrites salvestatud andmete kasutamine võimaldab kaitsta teie huvisid maksete tegemise nõudmisel või lepingute sõlmimisel.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet pakub Soome maksejõuetuse register?

Pankroti ja saneerimise register sisaldab andmeid pankroti- ja saneerimistaotluste ning otsuste kohta.

Eraisikute võlgade ümberstruktureerimise register sisaldab andmeid eraisikute võlgade ümberstruktureerimise taotluste ja otsuste kohta (sealhulgas maksegraafikuid).

Kas juurdepääs Soome maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei. Teavet tuleb taotleda Soome Õigusregistrikeskuselt. Väljavõte maksab 10 eurot.

Kuidas teha päringuid Soome maksejõuetuse registris?

Teabetaotluses peaks olema esitatud järgmine teave:

Pankroti ja saneerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

  • äriühingu nimi
  • ettevõtja registreerimisnumber
  • taotleja nimi ja aadress.

Eraisiku võlgade ümberstruktureerimise register

Tellimiseks vajalikud andmed:

  • isiku nimi
  • isikukood
  • taotleja nimi ja aadress.

Soome maksejõuetuse registri ajalugu

Registrid sisaldavad andmeid alates 1995. aastast.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/06/2019