Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters - Finland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

 

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Finland heeft diverse openbare insolventieregisters. Het register inzake faillissementen en reorganisatie, het register inzake particuliere schuldsanering en het register inzake verbodsmaatregelen ten aanzien van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten zijn openbare registers waaruit eenieder tegen betaling uittreksels kan aanvragen. Het kan nuttig zijn om de in de registers opgenomen gegevens te gebruiken bij het vorderen van betalingen of het sluiten van overeenkomsten.


Insolventieregisters

Welke gegevens bevat het Finse insolventieregister?

Het register inzake faillissementen en reorganisatie bevat gegevens betreffende enerzijds faillissementsaanvragen en faillissementsverklaringen en anderzijds reorganisatie.

Het register inzake particuliere schuldsanering bevat gegevens betreffende het aanvragen en het toepassen van schuldsanering (inclusief betalingsschema’s).

Is de toegang tot het Finse insolventieregister kosteloos?

Nee. De informatie moet worden opgevraagd bij het Finse rechtsregistratiecentrum. Een uittreksel kost 10,00 euro.

Hoe opzoekingen verrichten in het Finse insolventieregister

Het verzoek om informatie dient de volgende elementen te bevatten:

Register inzake faillissementen en reorganisatie

Vereiste gegevens:

  • naam van de onderneming,
  • bedrijfsidentificatienummer,
  • naam en adres van de aanvrager.

Register inzake particuliere schuldsanering

Vereiste gegevens:

  • naam van de particuliere debiteur,
  • identificatienummer,
  • naam en adres van de aanvrager.

Geschiedenis van het Finse insolventieregister

Het register bevat informatie die teruggaat tot 1995.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 30/06/2019