Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Finlandia

W Finlandii prowadzone są dwa publiczne rejestry upadłości: rejestr upadłości i reorganizacji oraz rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego. Rejestry można przeszukiwać bezpłatnie, zwracając się o udzielenie informacji do fińskiego ośrodka rejestrów prawnych.


Rejestry upadłości

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości jest narzędziem informacyjnym fińskiego ośrodka rejestrów prawnych.

Jakie informacje można znaleźć w fińskim rejestrze upadłości?

Rejestr zawiera informacje na temat niewypłacalności uzyskane z Link otworzy się w nowym oknierejestru upadłości i reorganizacjiLink otworzy się w nowym oknierejestru restrukturyzacji zadłużenia prywatnego w przypadku długów powstałych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Rejestr zawiera informacje na temat wniosków i decyzji dotyczących upadłości i reorganizacji oraz, na przykład, termin i miejsce posiedzenia wierzycieli, termin składania wniosków i informacje na temat zarządcy.

Wnioski o udzielenie informacji na temat restrukturyzacji zadłużenia prywatnego należy składać bezpośrednio w Link otworzy się w nowym oknieośrodku rejestrów prawnych, który bezpłatnie udzieli wymaganych informacji.

Czy dostęp do fińskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr upadłości

Rejestr upadłości można przeszukiwać według nazwy dłużnika, numeru identyfikacji osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, w określonych przedziałach czasowych oraz według nazwy zarządcy lub likwidatora.

Aby uzyskać informacje z ośrodka rejestrów prawnych dotyczące zadłużenia prywatnego, należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby, której dotyczą wnioskowane dane,
  • numer identyfikacji osoby, której dotyczą wnioskowane dane,
  • imię, nazwisko i numer telefonu wnioskodawcy oraz adres, na który należy przesłać wnioskowane informacje.

Historia fińskiego rejestru upadłości

Rejestry zawierają informacje sięgające 1995 r.

Powiązane strony

W języku fińskim

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości

Link otworzy się w nowym oknieOśrodek rejestrów prawnych (Oikeusrekisterikeskus): rejestry

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości i reorganizacji (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Link otworzy się w nowym oknieRejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego (velkajärjestelyrekisteri)

W języku angielskim

Link otworzy się w nowym oknieOśrodek rejestrów prawnych: rejestry

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości i reorganizacji

Link otworzy się w nowym oknieRejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego

W języku szwedzkim

Link otworzy się w nowym oknieOśrodek rejestrów prawnych (Rättsregistercentralen): rejestry

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości i reorganizacji (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Link otworzy się w nowym oknieRejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego (Skuldsaneringsregistret)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 10/07/2020