Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Fínsko

Vo Fínsku existujú dva insolvenčné registre: register konkurzov a reštrukturalizácií a register zmien obsahu záväzkov. V týchto registroch je možné vyhľadávať bezplatne prostredníctvom informačnej služby, ktorú poskytuje fínske Centrum právnych registrov.


Konkurzné registre

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register je informačnou službou fínskeho Centra právnych registrov.

Čo ponúka fínsky insolvenčný register?

V registri sú zahrnuté informácie o insolvenčnom konaní z Odkaz sa zobrazí v novom okneregistra konkurzov a reštrukturalizáciíOdkaz sa zobrazí v novom okneregistra zmien obsahu záväzkov týkajúce sa dlhov, ktoré vznikli v rámci podnikateľských činností jednotlivca. Register obsahuje informácie o žiadostiach a rozhodnutiach týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií a napríklad čas a miesto stretnutia veriteľov, lehotu na predloženie pohľadávok a podrobné informácie o správcovi.

Informácie o zmenách obsahu záväzkov v prípade dlhov na osobné účely by sa mali vyžiadať priamo z Odkaz sa zobrazí v novom okneCentra právnych registrov, ktoré tieto informácie poskytuje bezplatne.

Je prístup do fínskeho insolvenčného registra bezplatný?

Áno, prístup do registra je bezplatný.

Ako vyhľadávať vo fínskom insolvenčnom registri

Vyhľadávať v insolvenčnom registri je možné podľa mena dlžníka, osobného identifikačného čísla alebo identifikačného čísla spoločnosti, určitého časového rámca a mena/názvu správcu alebo likvidátora.

Pri podávaní žiadosti o informácie z Centra právnych registrov o dlhoch vzniknutých na súkromné účely sa musí poskytnúť:

  • meno osoby, o ktorej informácie sa žiada,
  • identifikačné číslo osoby, o ktorej informácie sa žiada,
  • meno a telefónne číslo žiadateľa a adresa, na ktorú sa majú informácie poslať.

História fínskeho insolvenčného registra

V registroch sa nachádzajú informácie od roku 1995.

Súvisiace odkazy

Vo fínčine

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum právnych registrov (Oikeusrekisterikeskus): registre

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister konkurzov a reštrukturalizácií (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister zmien obsahu záväzkov (velkajärjestelyrekisteri)

V angličtine

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum právnych registrov: registre

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister konkurzov a reštrukturalizácií

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister zmien obsahu záväzkov

Vo švédčine

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum právnych registrov (Rättsregistercentralen): registre

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistre konkurzov a reštrukturalizácií (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister zmien obsahu záväzkov (Skuldsaneringsregistret)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/07/2020