Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Fínsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Fínsko má dva verejné konkurzné registre. Register konkurzov a reorganizácie, Register reštrukturalizácie súkromných dlhov a Register zákazov obchodných operácií sú verejnými registrami, z ktorých si ktokoľvek môže za poplatok objednať výpis. Údaje uložené v týchto registroch vám pomôžu ochrániť svoje záujmy v prípade vymáhania platieb alebo uzatvárania dohôd.


Konkurzné registre

Čo ponúka fínsky konkurzný register?

Register konkurzov a reorganizácie obsahuje údaje o žiadosti o vyhlásenie konkurzu a reorganizácie a rozhodnutia o konkurze a reorganizácii.

Register reštrukturalizácie súkromných dlhov obsahuje údaje o žiadostiach o reštrukturalizáciu súkromných dlhov a o rozhodnutiach o reštrukturalizácii súkromných dlhov (vrátane rozvrhov platieb).

Je prístup do fínskeho konkurzného registra bezplatný?

Nie. Informácie si musíte vyžiadať od Fínskeho právneho registračného strediska. Presná suma predstavuje 10,00 EUR.

Ako vyhľadávať vo fínskom konkurznom registri

Žiadosť o poskytnutie informácií by mala obsahovať tieto informácie:

Register konkurzov a reorganizácie

Údaje potrebné na objednávku:

  • názov spoločnosti,
  • IČO,
  • meno/názov a adresa žiadateľa.

Register reštrukturalizácie súkromných dlhov

Údaje potrebné na objednávku:

  • meno osoby,
  • rodné číslo,
  • meno/názov a adresa žiadateľa.

História fínskeho konkurzného registra

Registre obsahujú informácie od roku 1995.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019