Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Finland

Finland har två offentliga konkursregister: konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret. Du kan söka i registren kostnadsfritt med hjälp av den informationstjänst som erbjuds av Rättsregistercentralen i Finland.


Konkursregister

Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvensregistret är en informationstjänst som erbjuds av Rättsregistercentralen i Finland.

Vad innehåller insolvensregistret?

Registret innehåller insolvensuppgifter som hämtas från Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkurs- och företagssaneringsregistret och Länken öppnas i ett nytt fönsterskuldsaneringsregistret som gäller skulder som uppkommit i en privatpersons näringsverksamhet. Registret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om konkurser och skuldsaneringar och till exempel tid och plats för borgenärssammanträdet, tidsfristen för att lämna in ansökningar och konkursförvaltarens uppgifter.

Skuldsaneringsuppgifter om skulder som uppkommit privat ska begäras direkt från Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsregistercentralen, som lämnar ut uppgifterna utan kostnad.

Är tillgången till insolvensregistret kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur man söker i insolvensregistret

Du kan söka i insolvensregistret på gäldenärens namn, personbeteckning (motsvarar svenskt personnummer) eller företags- och organisationsnummer, inom en viss tidsram, eller på boförvaltarens eller utredarens namn.

När du begär uppgifter från Rättsregistercentralen om skulder som uppkommit privat måste du ange följande:

  • Namnet på den person för vilken uppgifter begärs.
  • Personbeteckningen för den person för vilken uppgifter begärs.
  • Beställarens namn och telefonnummer samt den adress till vilken uppgifterna ska skickas.

Konkursregistrets historia

Registren innehåller uppgifter från 1995 och framåt.

Länkar

Finska

Länken öppnas i ett nytt fönsterInsolvensregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsregistercentralen (Oikeusrekisterikeskus): register

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkurs- och företagssaneringsregistret (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkuldsaneringsregistret (velkajärjestelyrekisteri)

Engelska

Länken öppnas i ett nytt fönsterLegal Register Centre: Registers

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of bankruptcies and restructurings

Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of debt adjustments

Svenska

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättsregistercentralen: register

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkurs- och företagssaneringsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkuldsaneringsregistret


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/07/2020