Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Finland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Finland har två offentliga konkursregister. Konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret. Dessutom finns ett näringsförbudsregister. Alla registren är offentliga, och var och en kan beställa avgiftspliktiga utdrag ur dem. Med hjälp av uppgifter i registren är det möjligt att bl.a. bevaka sina intressen i fordringsmål eller vid slutande av avtal.


Konkursregister

Vad innehåller konkursregistret?

Konkurs- och företagssaneringsregistret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om konkurser och företagssaneringar.

Skuldsaneringsregistret innehåller uppgifter om ansökningar och beslut om skuldsaneringar för privatpersoner (med avbetalningsplaner).

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Nej. Du måste beställa uppgifterna från Rättsregistercentralen i Finland. Ett utdrag kostar 10 euro.

Hur man söker i konkursregistret

Vid beställning behövs följande uppgifter:

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Vid beställning behövliga uppgifter:

  • bolagets namn
  • FO-nummer
  • beställarens namn och adress

Skuldsaneringsregistret

Vid beställning behövliga uppgifter:

  • personens namn
  • personbeteckning (motsvarar svenskt personnummer)
  • beställarens namn och adress

Konkursregistrets historia

Registren innehåller uppgifter från 1995 och framåt.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 30/06/2019