Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Франция

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Регистри по несъстоятелност

Какво предлага френският регистър по несъстоятелност?

Франция няма специален регистър за обявяване в несъстоятелност. В него има няколко регистъра, в които са включени решения, свързани с несъстоятелността на длъжниците. Това важи по-специално за решенията за образуване на производство по несъстоятелност, за удължаването на срока на наблюдение, за удължаване на срока на наблюдение, за удължаване на срока на процедурата, за прекратяване или за изменение на плана за преструктуриране, за закриване на процедурата или за вземане на решения за налагане на лична несъстоятелност или за забрана за неговото управление. Имената на доверителните собственици на съдебната система също се назовават.

Съществуващите регистри са следните:

  • Търговски и търговски регистър на физически лица или търговски дружества;
  • Регистър на сделките за самостоятелно заети физически или юридически лица;
  • Регистър на предприятията в департаментите Bas-Rhin, Haut-Rhin и Moselle за занаятчийски предприятия, разположени в тези департаменти;
  • Регистър на земеделските предприятия.

Освен това някои от посочените по-горе решения се обявяват в Официален бюлетин (Officiel Officiel des annonces civiles et commerciales) и в Официален вестник.

Как се прави търсене във френските регистри по несъстоятелност?

Информацията от официалните вестници, Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales and the commercial and company register is central in the 'Portal for the Advertising of Enterprises — Портал за рекламиране на предприятията, достъпен на следния адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.bodacc.fr/

Безплатен ли е достъпът до френските регистри по несъстоятелност?

Информацията е безплатна.

Какъв е периодът, обхванат от регистрите по несъстоятелност във Франция?

Този портал предоставя достъп до правни съобщения, публикувани от 1 януари 2010 г. насам, и до публикации на Официален бюлетин на гражданските и търговските марки (Bulletin officiel des annonces civilles et commerciales) от 1 януари 2008 г. насам.

Интернет страницата на търговския регистър може да бъде намерена на адрес:

Връзката отваря нов прозорецhttps://www.infogreffe.fr/

По-голямата част от информацията се намира там.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 15/11/2019