Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Хърватия

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Регистри по несъстоятелност

Национален регистър по несъстоятелност е публично достъпен електронен регистър, че подобрява предоставянето на информация на съответните кредитори и съдилища, които са образувани производства по несъстоятелност, и за да се избегне образуването на паралелни производства по несъстоятелност.

На 26 юни 2018 г. министерството на правосъдието попълват първоначална фаза на проект, озаглавен „регистър по несъстоятелност (IRI) за свързване на Европа„, частично финансирани от Европейската комисия „Механизъм за свързване на Европа“, Механизъм за свързване на Европа в сферата на трансевропейските телекомуникационни мрежи: CEF-TC-2016—2: Европейският портал за електронно правосъдие в Република Хърватия обяви в консорциум с Германия, Франция, Италия и Румъния.

Приоритет за финансиране по МСЕ и прилагането на електронни услуги, необходими за обмен на информация в рамките на системата за свързване на регистрите по несъстоятелност.

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност

Регистър по несъстоятелност е създаден съгласно Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност.Връзката отваря нов прозорецhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=HR

Елементи от регистъра по несъстоятелност ще бъдат обновени най-малко веднъж дневно и обхваща:

  • производства, предшестващи производството по несъстоятелност, и производствата по несъстоятелност, чието откриване датира от 1 септември 2015 г.
  • производства по несъстоятелност, при които потребителите административно решение за откриване на производството, прието най-рано от 1 януари 2016 г..

Всички данни са от компетентността на съдилищата, което секретариата на форума.

Във втората фаза на проекта на регистър по несъстоятелност (IRI) за свързване на Европа ще бъдат взаимното свързване на регистрите за обявяване в несъстоятелност посредством европейския портал за електронно правосъдие.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 04/09/2018