Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Chorwacja

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Rejestry upadłości

Krajowy rejestr upadłości jest publicznie dostępny elektroniczny rejestr zapewniającej lepsze informowanie odpowiednich wierzycieli i sądów, które wszczęto postępowanie upadłościowe oraz zapobiec wszczynaniu równoległych postępowań upadłościowych.

Dnia 26 czerwca 2018 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zakończył w początkowej fazie projektu zatytułowanego „Rejestr Upadłości Interconnection (IRI) dla Europy” – częściowo, finansowany przez Komisję Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, instrument „Łącząc Europę” w dziedzinie transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych: CEF-TC-2016-2: Europejski portal „e-Sprawiedliwość” w Republice Chorwacji w konsorcjum z Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii.

Priorytet dla finansowania z instrumentu „Łącząc Europę” i wdrożenia e-usług wymagane na komunikację w ramach systemu wzajemnego połączenia rejestrów postępowań upadłościowych.

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości

Rejestr upadłości został ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) 2015/848 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.Link otworzy się w nowym okniehttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=HR

Pozycje rejestru upadłości będą odświeżane co najmniej raz dziennie i obejmuje:

  • postępowanie przedupadłościowe i upadłościowe procedury otwarcia pochodzi z dnia 1 września 2015 r.
  • upadłości konsumenckiej, postępowań, w których decyzja administracyjna o wszczęciu tego postępowania, przyjęty najwcześniej od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wszystkie dane należy do kompetencji sądów, które w sekretariacie sądu.

W drugiej fazie projektu Insolvency Register Interconnection (IRI) dla Europy będą wzajemne połączenie rejestrów postępowań upadłościowych w ramach europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2018