Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Horvaatia

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Maksejõuetuse registrid

Maksejõuetuse register on avalikult kättesaadav elektrooniline register, mis parandab teabe edastamist asjaomaste võlausaldajate ja kohtute suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus, ning vältida paralleelsete maksejõuetusmenetluste alustamist.

26. juunil 2018 võttis justiitsministeerium viis lõpule esimese etapi (Individual Insolvency Register) projekti „Euroopa ühendamine” (IRI) osaliselt rahastada Euroopa Komisjoni „Euroopa ühendamise rahastu” Euroopa ühendamise rahastu üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude valdkonnas: CEF-TC-2016-2: Euroopa e-õiguskeskkonna portaali teatas Horvaatia Vabariik koostöös Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Rumeenia.

Euroopa ühendamise rahastu jaoks prioriteetseks ja rakendamise jooksul e-teenuste edastamiseks maksejõuetusregistrite sidestamise süsteemi.

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse register

Maksejõuetuse register loodi määruse (EL) nr 2015/848 kohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015, maksejõuetusmenetluse kohta.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=HR

Maksejõuetuse registri kirjete värskendatakse vähemalt kord päevas ja see hõlmab järgmist:

  • maksejõuetus- ja maksejõuetuseelsed menetlused, mis pärineb varem kui 1. septembril 2015
  • maksejõuetusmenetlus, mille tarbija haldusotsuse vastu menetlust alustada kõige varem alates 1. jaanuarist 2016.

Kõik andmed registri pädevusse asukohariigi kohtud.

Projekti teises järgus maksejõuetusregistri kohta Euroopa ühendamise (IRI) on maksejõuetuse registrite sidestamine Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 04/09/2018