Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Chorvátsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Konkurzné registre

Vnútroštátny konkurzný register je verejne dostupný elektronický register, ktorý zlepšuje poskytovanie informácií príslušným veriteľom a súdom, ktoré bolo začaté konkurzné konanie, a s cieľom zabrániť začatiu paralelných konkurzných konaní.

Dňa 26. júna 2018 ministerstvo spravodlivosti ukončil počiatočnú fázu projektu s názvom „Insolvency Register prepojenia (IRI) pre Európu“ čiastočne financovaný v rámci programu Európskej komisie „Spájame Európu“ Nástroja na prepájanie Európy v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí: CEF-TC-2016 – 2: Európsky portál elektronickej justície v Chorvátskej republike oznámené v konzorciu s Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Rumunskom.

Prioritou na financovanie prostredníctvom nástroja NPE a vykonávanie elektronických služieb, ktoré sú potrebné na komunikáciu v rámci systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný register

Konkurzný register bol zriadený v súlade s nariadením (EÚ) 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=HR

Položky registra platobnej neschopnosti sa aktualizujú aspoň raz denne a pokrýva:

  • pre fázu pred platobnou neschopnosťou a pre ktoré dátumy začatia späť minimálne do 1. septembra 2015
  • insolvenčné konanie, v ktorom spotrebiteľ administratívneho rozhodnutia o začatí konania, prijala najskôr od 1. januára 2016.

Všetky údaje sú v právomoci súdov, ktoré do kancelárie súdu.

V druhej fáze projektu dňa insolvenčný register prepojenia (IRI) pre Európu bude prepojenie konkurzných registrov prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 04/09/2018