Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Chorvátsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


Konkurzné registre

Vnútroštátny konkurzný register je verejne dostupný elektronický register, ktorý zlepšuje poskytovanie informácií príslušným veriteľom a súdom, ktoré bolo začaté konkurzné konanie, a s cieľom zabrániť začatiu paralelných konkurzných konaní.

Dňa 26. júna 2018 ministerstvo spravodlivosti ukončil počiatočnú fázu projektu s názvom „Insolvency Register prepojenia (IRI) pre Európu“ čiastočne financovaný v rámci programu Európskej komisie „Spájame Európu“ Nástroja na prepájanie Európy v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí: CEF-TC-2016 – 2: Európsky portál elektronickej justície v Chorvátskej republike oznámené v konzorciu s Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a Rumunskom.

Prioritou na financovanie prostredníctvom nástroja NPE a vykonávanie elektronických služieb, ktoré sú potrebné na komunikáciu v rámci systému vzájomného prepojenia insolvenčných registrov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný register

Konkurzný register bol zriadený v súlade s nariadením (EÚ) 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=HR

Položky registra platobnej neschopnosti sa aktualizujú aspoň raz denne a pokrýva:

  • pre fázu pred platobnou neschopnosťou a pre ktoré dátumy začatia späť minimálne do 1. septembra 2015
  • insolvenčné konanie, v ktorom spotrebiteľ administratívneho rozhodnutia o začatí konania, prijala najskôr od 1. januára 2016.

Všetky údaje sú v právomoci súdov, ktoré do kancelárie súdu.

V druhej fáze projektu dňa insolvenčný register prepojenia (IRI) pre Európu bude prepojenie konkurzných registrov prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 04/09/2018