Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Chorvátsko


Konkurzné registre

Národný insolvenčný register je verejne dostupný elektronický register, ktorého účelom je zlepšovanie poskytovania informácií príslušným veriteľom a súdom o prebiehajúcich insolvenčných konaniach a zabraňovať začatiu súbežných insolvenčných konaní.

Ministerstvo spravodlivosti dokončilo 26. júna 2018 prvú fázu projektu s názvom Systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov (IRI) pre Európu, ktorý je čiastočne financovaný v rámci programu Európskej komisie Nástroj na prepájanie Európy (Nástroj na prepájanie Európy v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí: CEF-TC-2016-2: Európsky justičný portál). Chorvátsko sa do tohto programu zapojilo ako člen konzorcia s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom a Rumunskom.

Prioritou Nástroja na prepájanie Európy je financovať a zavádzať elektronické služby potrebné na komunikáciu v rámci systému vzájomného prepojenia konkurzných registrov.

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register

Insolvenčný register bol zriadený v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

Údaje v insolvenčnom registri sa aktualizujú minimálne každý deň a týkajú sa:

  • predkonkurzných a konkurzných konaní, v prípade ktorých bolo rozhodnutie o začatí konania prijaté 1. septembra 2015 a neskôr,
  • spotrebiteľských konkurzných konaní, v prípade ktorých bolo rozhodnutie o začatí konania prijaté 1. januára 2016 a neskôr.

Všetky údaje v registri patria do právomoci súdov, pred ktorými sa konania vedú.

V druhej fáze projektu Systém vzájomného prepojenia insolvenčných registrov (IRI) pre Európu budú národné insolvenčné registre vzájomne prepojené prostredníctvom Európskeho justičného portálu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/07/2020