Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Kroatien


Konkursregister

Det nationella konkursregistret är ett offentligt elektroniskt register som ger relevanta borgenärer och domstolar bättre information om pågående insolvensförfaranden och förhindrar att parallella insolvensförfaranden inleds.

Den 26 juni 2018 slutförde justitieministeriet den första fasen av ett projekt med namnet ”Sammanlänkning av konkursregister för Europa”, delvis finansierat av Europeiska kommissionens program för ett sammanlänkat Europa (Fonden för ett sammanlänkat Europa på området för transeuropeiska telekommunikationsnät: CEF-TC-2016-2: Europeiska e-juridikportalen). Kroatien ansökte om medel för projektet som en del av ett konsortium som även består av Tyskland, Frankrike, Italien och Rumänien.

Programmets främsta syfte är att finansiera och genomföra sådana e-tjänster som behövs för att kommunicera inom systemet för sammanlänkning av konkursregister.

Länken öppnas i ett nytt fönsterKonkursregister

Konkursregistret upprättades i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden.

Uppgifterna i konkursregistret uppdateras åtminstone en gång om dagen och omfattar

  • ackordsförfaranden och konkursförfaranden för vilka ett beslut om att inleda förfarandet antogs tidigast den 1 september 2015,
  • konkursförfaranden för konsumenter, för vilka ett beslut om att inleda förfarandet antogs tidigast den 1 januari 2016.

De domstolar som prövar ett ärende ansvarar för uppgifterna i registret.

I den andra fasen i projektet om sammanlänkning av Europas konkursregister kommer de nationella konkursregistren att sammanlänkas via den europeiska e-juridikportalen.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/07/2020