Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Ungari

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Selles osas antakse lühiülevaade Ungari maksejõuetuse registrid.


Maksejõuetuse registrid

Milliseid teenuseid Ungari maksejõuetusregistris?

Ungari valitsus ja Individual Insolvency Register (justiitsministeeriumi äriühingute teabe ja elektroonilise registreerimise talituse politseiteenistusele.

Registri volitatud töötleja ning IT arendustegevuse, tehniliste, tegevuslike ja tehniliste ohutusalaste kohustuste täitmisel avaldatud Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft kaudu.

Maksejõuetuse register on kättesaadav aadressil https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Maksejõuetuse registri kõik andmed ettevõtjate ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, kelle suhtes Ungaris maksejõuetusmenetlus.

Ungari eeskirjad pankroti ja maksejõuetuse menetlusi käsitleva 1991. aasta seaduse XLIX pankrotiseaduse (.). Kodanikuühiskonna organisatsioonid (ühendused, sihtasutused) pankroti- ja likvideerimismenetlused valitsusväliste organisatsioonide seaduse CLXXV 2011 tuleks kohaldada ülejäänud Cstv. sätteid kohaldatakse.

Kas juurdepääs Ungari maksejõuetusregistrile on tasuta?

Andmete megismeréséért maksejõuetuse registri tasud ja kulud ei tule maksta. Eelnev deklareerimine maksejõuetuse VISist saadud andmeid ei kujuta endast müüki andmebaasile ja ärilisel eesmärgil kasutada.

Cstv register. 6/N. Järgmiste elementide põhjal:

 • kui maksejõuetusmenetluse algatamise kuupäev;
 • maksejõuetusmenetluse algatanud kohus ja kohtuasja viitenumber;
 • Ungaris algatatud maksejõuetusmenetlus algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
 • menetluse algatamise pädevus (või teisene maksejõuetusmenetlus maksejõuetuse főeljárásról)
 • kui võlgnik on äriühing või juriidiline isik, siis võlgniku nimi, registreerimisnumber, registrijärgne asukoht või, kui see on erinev, postiaadress;
 • selle menetluse raames on määratud pankrotihaldur, likvideerija haldur (nimi, postiaadress või e-posti aadress;
 • nõuete esitamise tähtaeg (kui see on kindlaks määratud) või viide selle tähtaja arvutamise kriteeriumidele;
 • vajaduse korral maksejõuetuse põhimenetluse lõpetamise kuupäev;
 • Kohus, kellele võib esitada hagi maksejõuetusmenetluse algatamise otsuse vaidlustamiseks kooskõlas artikliga 5 ning, kui see on asjakohane, viide selle tähtaja arvutamise kriteeriumidele
 • vältida meetmeid, mis on seotud võlgniku alustamise ja lõpetamise kohta, kohus juhtumi nimetus ja number,
 • oli võlgniku juhatuse liikmed, juriidilisest isikust võlgniku omanike, võlausaldajate huve, kuna kahju hüvitamise hagi menetleva kohtu ja juhtumi nimetus ja number,
 • kui menetlus on lihtsustatud felszámolásként kinnitas seda asjaolu.

Kuidas teha päringuid Ungari maksejõuetuse

Valitud otsingukriteeriumide rippmenüüst Rippmenüüst maksejõuetuse registrile ühe järgmistest tunnuste pärast otsing:

 • nimi,
 • ametlik registreerimisnumber/rahvastikuregistri number,
 • menetluse number.

Kui otsida üksikasjalikumat teavet saab aadressil https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Elektrilist maksejõuetuse registri andmetele ei ole võimalik, on kehtivate õigusnormide alusel.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 04/09/2018