Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Maďarsko

Upozorňujeme, že výchozí maďarština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato část poskytuje stručný přehled informací o insolvenční evidenci v Maďarsku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí maďarská insolvenční evidence?

V Maďarsku odpovídají za udržování údajů o insolvenčních řízeních župní soudy (megyei bíróság) a Ministerstvo spravedlnosti a prosazování práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Obchodní rejstřík (cégnyilvántartás)

Informace o zahájení a ukončení insolvenčního řízení – konkrétně o likvidaci nebo konkursním řízení a o likvidátorovi – jsou uvedeny v Odkaz se otevře v novém okně.obchodním rejstříku (Cégnyilvántartás).

Elektronickou podobu tohoto rejstříku spravuje oddělení obchodních společností Ministerstva spravedlnosti a prosazování práva (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Věstník obchodních společností (Cégközlöny)

Od 1. ledna 2008 jsou oznámení o likvidaci (felszámolási hirdetmény) pravidelně zveřejňována také na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Věstníku obchodních společností (Cégközlöny) (který je někdy aktualizován více než jednou denně).

Na této internetové stránce jsou dostupné také příkazy (végzés) vydané v souvislosti s konkursním řízením.

Informace přístupné on-line nejsou právně závazné.

Je přístup do maďarské insolvenční evidence zdarma?

Ano. Záznamy zahrnují:

 • zahájení insolvenčních řízení
 • registrační číslo (cégjegyzékszám)
 • název společnosti
 • sídlo (székhely)
 • místo podnikání (telephely)
 • pobočky (fióktelep)
 • hlavní činnost
 • upsaný kapitál
 • daňové identifikační číslo

Jak vyhledávat v maďarské insolvenční evidenci

V obchodním rejstříku lze vyhledávat podle:

 • registračního čísla nebo
 • názvu společnosti nebo
 • daňového identifikačního čísla

Od začátku roku 2008 lze také vyhledávat na internetové stránce Věstníku obchodních společností, a to podle názvu společnosti nebo registračního čísla. Věstník poskytuje veškeré dostupné finanční informace o společnostech, včetně jejich insolvence.

Historie maďarského insolvenčního rejstříku

Od 1. ledna 2008 jsou oznámení o likvidaci pravidelně zveřejňována také na internetové stránce Věstníku obchodních společností (který je někdy aktualizován více než jednou denně).

Od července 1993, kdy byl plně zprovozněn Národní systém informací o společnostech a registrace společností (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer), ukládají soudy údaje obchodního rejstříku elektronicky.

Údaje o všech společnostech lze vyhledávat u kteréhokoli soudu bez ohledu na místo jejich uložení.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 04/07/2016