Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Ungerija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali fil-qosor lejn ir-reġistri ta’ insolvenza tal-Ungerija.


Reġistri tal-insolvenza

X’servizzi ma reġistru ta’ insolvenza Ungeriż?

Fl-Ungerija, il-Gvern u joperaw l-ħolqa għar-Reġistru ta’ Insolvenza Individwali tal-Ministeru tal-Ġustizzja ta’ Informazzjoni dwar il-Kumpaniji u r-Reġistrazzjoni Elettronika tal-Kumpaniji ta’ Servizz tal-Forza tal-Pulizija.

Ir-rekord proċessur, kif ukoll l-iżvilupp tal-IT, tekniċi, operattivi u l-kompiti ta’ sikurezza tekniċi ppubblikati f’Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. permezz.

Ir-reġistru tal-insolvenza hija aċċessibbli fuq https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Ir-reġistru tal-insolvenza id-dejta kollha ta’ operaturi ekonomiċi u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li għalihom il-proċedimenti ta’ insolvenza fl-Ungerija.

Fl-Ungerija, ir-regoli ta’ proċedura ta’ falliment jew ta’ insolvenza u l-Att XLIX tal-1991 dwar Proċedimenti ta’ Falliment (.). L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (assoċjazzjonijiet, fondazzjonijiet) ta’ falliment u proċedimenti ta’ likwidazzjoni ta’ l-Att tal-NGO CLXXV ta’ 2011 għandu jiġi applikat għall-kumplament Cstv. id-dispożizzjonijiet japplikaw.

Aċċess għal insolvenza Ungeriż huwa mingħajr ħlas?

Id-data fir-reġistru tal-insolvenza megismeréséért tariffi u spejjeż m’għandhomx jitħallsu. Il-ħlas bil-quddiem meta tiddikjara l-insolvenza id-dejta miġbura minn bejgħ ma tikkostitwixxix database kummerċjali u d-dejta użati għal tali finijiet.

Ir-reġistru Cstv. 6/N. Fuq il-bażi ta’ l-elementi li ġejjin:

 • id-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza;
 • il-Qorti li tiftaħ il-proċedimenti ta’ insolvenza u n-numru ta’ referenza tal-kawża;
 • il-proċedimenti ta’ insolvenza mibdija fl-Ungerija ta’ falliment jew proċeduri ta’ stralċ;
 • ġurisdizzjoni għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza (fġeljárásról jew proċedimenti sekondarji ta’ insolvenza)
 • jekk id-debitur huwa kumpannija jew persuna ġuridika, isem id-debitur, in-numru ta’ reġistrazzjoni, l-uffiċċju rreġistrat jew, jekk differenti, l-indirizz postali;
 • prattikant fl-insolvenza maħtur fil-proċedimenti, il-likwidatur amministratur (l-isem, l-indirizz postali jew l-indirizz elettroniku;
 • il-limitu ta’ żmien biex jitressqu l-pretensjonijiet, jekk jeżisti, jew referenza għall-kriterji għall-kalkolu ta’ dak il-limitu ta’ żmien;
 • fejn applikabbli, id-data tal-għeluq tal-proċedimenti prinċipali ta’ insolvenza;
 • deċiżjoni tal-qorti li tiftaħ il-proċedimenti ta’ insolvenza tista’ tiġi kkontestata skont l-Artikolu 5 u, fejn xieraq, referenza għall-kriterji għall-kalkolu ta’ dak il-limitu ta’ żmien
 • l-evitar il-patrimonju tad-debitur bil-bidu u t-tlestija tal-qorti, l-isem u n-numru tal-każ,
 • kien id-diretturi tad-debitur, maniġers, membri ta’ id-debitur ikun persuna ġuridika tal-proprjetarji, tal-kredituri tagħhom l-interessi minħabba għat-tressiq ta’ azzjonijiet għad-danni, il-qorti adita u tmiem l-isem u n-numru tal-każ,
 • jekk il-proċedura hija ssimplifikata felszámolásként ġie kkonfermat dan il-fatt.

Kif tagħmel tiftixa fir-reġistru ta’ insolvenza Ungeriża

Il-kriterji tat-tiftix magħżula minn menu li jespandi Il-menu li jinżel fir-reġistru tal-insolvenza abbażi ta’ wieħed minn dawn l-identifikaturi wara l-għoti ta’ tfittxija:

 • l-isem,
 • numru ta’ reġistrazzjoni statutorju/numru ta’ reġistrazzjoni ċivili,
 • numru tal-proċedura.

It-tfittxija għal informazzjoni dettaljata tista’ tinstab fuq https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Ir-reġistru tal-insolvenza u ġbir ta’ dejta f’massa mhux possibbli, fuq il-bażi ta’ leġiżlazzjoni eżistenti.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 04/09/2018