Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Węgry

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Na tej stronie przedstawiono w zarysie węgierski rejestr upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie usługi czy węgierski rejestr upadłości?

Na Węgrzech, rząd i łącze rejestr niewypłacalności osób fizycznych Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o spółkach i stronie internetowej elektronicznej rejestracji spółek Service of the Police Force].

Zapis przetwórcy, jak również rozwój systemów informatycznych, technicznych, operacyjnych i technicznych funkcji bezpieczeństwa odpowiada Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., za pośrednictwem.

Rejestr upadłości jest dostępny na stronie https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.Link otworzy się w nowym okniehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Rejestr upadłości wszystkich danych podmiotów gospodarczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby postępowanie upadłościowe na Węgrzech.

Na Węgrzech przepisów dotyczących upadłości i postępowania upadłościowego, ustawy XLIX z 1991 r. o postępowaniu upadłościowym (.). Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje), wynikający z upadłości i likwidacji ustawy o organizacjach pozarządowych CLXXV 2011 należy stosować w odniesieniu do pozostałej części Cstv. przepisy mają zastosowanie.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dane w rejestrze upadłości megismeréséért opłat i wydatków, które nie muszą być płacone. Zaliczki musiałyby zgłaszać dane dotyczące upadłości pochodzące ze sprzedaży nie stanowi komercyjna baza danych i wykorzystywania danych do takich celów.

Rejestr Cstv. 6/N. Na podstawie następujących elementów:

 • datę wszczęcia postępowania upadłościowego;
 • sąd wszczynający postępowanie dotyczące niewypłacalności i numer referencyjny sprawy;
 • postępowanie upadłościowe wszczęte na Węgrzech upadłości lub postępowania likwidacyjnego;
 • właściwość do wszczynania postępowań upadłościowych főeljárásról lub wtórnym postępowaniu upadłościowym)
 • jeżeli dłużnik jest spółką lub osobą prawną – nazwę dłużnika, numer wpisu do ewidencji, siedzibę oraz adres pocztowy (jeżeli inny niż adres;
 • zarządcy powołanego w postępowaniu dotyczącym niewypłacalności, zarządca administratora (nazwa, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej;
 • termin zgłaszania wierzytelności (jeżeli dotyczy) lub odesłanie do zasad ustalania tego terminu;
 • w stosownych przypadkach datę zakończenia głównego postępowania upadłościowego;
 • sąd, przed którym orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego może zostać zaskarżone zgodnie z art. 5 oraz, w stosownych przypadkach, poprzez odniesienie do kryteriów dotyczących obliczania terminu
 • unikanie działania odnoszące się do majątku dłużnika o inicjacji i zakończeniu sądu, nazwę i numer sprawy,
 • dłużnik miał przez dyrektorów, kierowników, członków dłużnik jest osobą prawną, właścicieli, wierzycieli ze względu na wnoszenie powództw o odszkodowanie, sąd, do którego wniesiono sprawę, a nazwę i numer sprawy,
 • jeżeli procedura ta jest uproszczona felszámolásként potwierdził ten fakt.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski niewypłacalności

Wybrane kryteria wyszukiwania z rozwijanego menu Rozwijane menu w rejestrze upadłości na podstawie jednego z następujących identyfikatorów po przyznaniu wyszukiwania:

 • imię i nazwisko,
 • numer ewidencyjny/numer ewidencji ludności,
 • numer procedury.

Wyszukiwanie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.Link otworzy się w nowym okniehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Rejestr upadłości i wyszukanie danych niemożliwe, na podstawie istniejącego prawodawstwa.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2018