Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Ουγγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας;

Στην Ουγγαρία, τα πρωτοδικεία (megyei bíróság) και το υπουργείο Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) έχουν την ευθύνη τήρησης δεδομένων αφερεγγυότητας.

Μητρώο επιχειρήσεων (cégnyilvántartás)

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο επιχειρήσεων (Cégnyilvántartás) περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και τη λήξη διαδικασιών αφερεγγυότητας, ήτοι πληροφορίες για εκκαθαρίσεις και πτωχεύσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον εκκαθαριστή.

Η ηλεκτρονική μορφή του μητρώου τηρείται από την Υπηρεσία Επιχειρήσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Εφημερίδα επιχειρήσεων (Cégközlöny)

Από 1ης Ιανουαρίου 2008, τα σημειώματα εκκαθάρισης (felszámolási hirdetmény) δημοσιεύονται τακτικά στον δικτυακό τόπο της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕφημερίδας επιχειρήσεων (Cégközlöny) (η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερώνεται περισσότερες από μία φορές την ημέρα).

Στον δικτυακό τόπο διατίθενται επίσης οι εντολές (végzés) που δίνονται για κίνηση διαδικασιών πτώχευσης.

Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας;

Ναι. Στο μητρώο αναφέρονται:

 • Η εκκίνηση διαδικασιών αφερεγγυότητας
 • Ο αριθμός καταχώρισης (cégjegyzékszám)
 • Το όνομα της επιχείρησης
 • Η καταστατική έδρα (székhely)
 • Ο τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας (telephely)
 • Τα υποκαταστήματα (fióktelep)
 • Η κύρια δραστηριότητα
 • Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο
 • Ο αριθμός φορολογικού μητρώου.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας

Η αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων γίνεται βάσει:

 • του αριθμού καταχώρισης ή
 • του ονόματος της επιχείρησης ή
 • του αριθμού φορολογικού μητρώου

Από τις αρχές του 2008, παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης και στον δικτυακό τόπο της εφημερίδας επιχειρήσεων με τη χρήση του ονόματος της εταιρείας ή του αριθμού καταχώρισης. Μέσω της αναζήτησης προβάλλονται όλες οι διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες σχετικά με μια επιχείρηση, περιλαμβανομένου του καθεστώτος αφερεγγυότητας.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας

Από 1ης Ιανουαρίου 2008, τα  σημειώματα εκκαθάρισης δημοσιεύονται τακτικά στον δικτυακό τόπο της εφημερίδας επιχειρήσεων (η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενημερώνεται περισσότερες από μία φορές την ημέρα).

Τα δεδομένα του μητρώου επιχειρήσεων αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από τα δικαστήρια από τον Ιούλιο του 1993, όταν το Εθνικό Σύστημα Εταιρικών Πληροφοριών και Καταχώρισης Επιχειρήσεων (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.

Τα δεδομένα οποιασδήποτε επιχείρησης μπορούν να αναζητηθούν σε οποιοδήποτε δικαστήριο, ανεξαρτήτως του σημείου αποθήκευσης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2016