Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Ungarn

Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

 

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Dette afsnit giver et overblik over Ungarns insolvensakter.


Insolvensregistre

Hvad indeholder de ungarske insolvensakter?

I Ungarn er det amtsdomstolene (megyei bíróság) og justitsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) , der er ansvarlige for vedligeholdelsen af insolvensdata.

Virksomhedsregister (cégnyilvántartás)

Oplysninger om indledning og afslutning af insolvenssager – dvs. om likvidation eller konkurs eller om kurator – kan findes i Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistret (Cégnyilvántartás).

Den elektroniske udgave af dette register vedligeholdes af justitsministeriets virksomhedstjeneste (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Virksomhedstidende (Cégközlöny)

Siden den 1. januar 2008 er meddelelser om likvidation (felszámolási hirdetmény) også blevet offentliggjort regelmæssigt på webstedet for det ungarske Link åbner i nyt vinduevirksomhedstidende (Cégközlöny) (der undertiden opdateres flere gange om dagen).

Kendelser (végzés), der afsiges i forbindelse med konkurssager, findes også på webstedet.

Oplysningerne på webstedet er ikke juridisk bindende.

Er der gratis adgang til de ungarske insolvensakter?

Ja. For hver virksomhed er der angivet følgende:

 • oplysninger om, at en insolvenssag er indledt
 • registreringsnummer (cégjegyzékszám)
 • virksomhedens navn
 • hjemsted (székhely)
 • adresse (telephely)
 • afdelinger (fióktelep)
 • primær aktivitet
 • tegnet aktiekapital
 • skattenummer.

Hvordan søger jeg i de ungarske insolvensakter?

Du kan søge i virksomhedsregistret på grundlag af:

 • registreringsnummer
 • virksomhedens navn
 • skattenummer.

Siden begyndelsen af 2008 har det også været muligt at søge på webstedet for det ungarske virksomhedstidende ud fra en virksomheds navn eller registreringsnummer. Her kan man finde alle tilgængelige oplysninger om en virksomhed, herunder dens insolvensstatus.

Det ungarske insolvensregisters historie

Siden den 1. januar 2008 er meddelelser om likvidation også blevet offentliggjort regelmæssigt på webstedet for den ungarske virksomhedstidende (der undertiden opdateres flere gange om dagen).

Siden juli 1993, hvor det nationale system for virksomhedsoplysninger og –registrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer)  blev iværksat, har domstolene lagret dataene i virksomhedsregistret elektronisk.

Der kan søges i alle virksomhedsdata hos alle domstole, uansat hvor oplysningerne fysisk er lagret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 04/07/2016