Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri nesolventnosti - Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled mađarskog registra nesolventnosti.


Registri nesolventnosti

Što nudi mađarski registar nesolventnosti?

U Mađarskoj je vlada imenovala Službu za informacije o trgovačkim društvima i elektroničku registraciju trgovačkih društava (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) pri Ministarstvu pravosuđa kao tijelo odgovorno za uspostavu i rad registra nesolventnosti.

To tijelo surađuje s mađarskim uredom za službene publikacije (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.) u svrhu obrade podataka, razvoja u području informacijske tehnologije, tehničkog rada i izvršavanja zadaća povezanih s tehničkom sigurnošću baze podataka.

Registar nesolventnosti dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Registar nesolventnosti sadržava informacije o svim gospodarskim subjektima i organizacijama civilnog društva u odnosu na koje je pokrenut postupak u slučaju nesolventnosti u Mađarskoj.

U Mađarskoj je postupak u slučaju nesolventnosti uređen Zakonom XLIX. iz 1991. o stečajnom postupku i postupku likvidacije. Zakon CLXXV. iz 2011. o organizacijama civilnog društva odnosi se na stečajni postupak i postupak likvidacije organizacija civilnog društva (udruga i zaklada), ali svi su ostali aspekti uređeni Zakonom XLIX. iz 1991.

Je li pristup mađarskom registru nesolventnosti besplatan?

Za pristup podacima u registru nesolventnosti ne naplaćuju se nikakve naknade ili troškovi. Svaka osoba koja pregledava registar nesolventnosti mora unaprijed izjaviti da se podaci koje pretražuje u registru neće upotrebljavati u komercijalne svrhe ili za stvaranje baze podataka koja će se upotrebljavati u te svrhe.

U skladu s člankom 6./N Zakona XLIX. iz 1991. registar sadržava sljedeće informacije:

 • datum pokretanja postupka u slučaju nesolventnosti
 • sud koji je pokrenuo postupak u slučaju nesolventnosti i referentni broj predmeta
 • podvrstu pokrenutog postupka u slučaju nesolventnosti – u Mađarskoj je to stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • pravila o nadležnosti kojima se omogućuje pokretanje postupka (glavni postupak u slučaju nesolventnosti ili sekundarni postupak u slučaju nesolventnosti)
 • ako je dužnik trgovačko društvo ili pravna osoba, ime/naziv dužnika, broj upisa u registar, registrirano sjedište ili, ako se razlikuje, poštanska adresa
 • ime, poštanska adresa ili adresa e-pošte upravitelja u slučaju nesolventnosti (stečajni upravitelj ili likvidator) imenovanog u postupku
 • rok za prijavu tražbina, ako postoji, ili upućivanje na kriterije za izračun tog roka
 • datum okončanja postupka u slučaju nesolventnosti, ako postoji
 • sud pred kojim se treba podnijeti i, ako je primjenjivo, rok u kojem se treba podnijeti zahtjev za osporavanje odluke o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti u skladu s člankom 5. ili upućivanje na kriterije za izračun tog roka
 • pokretanje i okončanje tužbi radi pobijanja pravnih radnji koje se odnose na dužnikovu imovinu, naziv relevantnog suda i broj predmeta
 • pokretanje i okončanje tužbi za utvrđivanje odgovornosti dužnikovih direktora, bivših direktora, članova ili vlasnika pravne osobe za njihove aktivnosti kojima su naštetili interesima vjerovnika te naziv relevantnog suda i broj predmeta
 • navod o tome je li postupak proveden kao pojednostavnjeni postupak likvidacije.

Kako pretraživati mađarski registar nesolventnosti?

Kriterij pretraživanja može se odabrati iz padajućeg izbornika. S pomoću padajućeg izbornika moguće je pretraživati registar nesolventnosti unosom jednog od sljedećeg:

 • imena/naziva dužnika
 • broja upisa trgovačkog društva / organizacije civilnog društva u registar
 • broja predmeta na koji se postupak odnosi.

Detaljne informacije o pretraživanju mogu se pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

U skladu s postojećim zakonodavstvom izravna skupna pretraživanja podataka ili preuzimanja podataka iz registra nesolventnosti nisu moguća.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 09/07/2020