Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Magyarország

Ez a rész rövid áttekintést ad Magyarország fizetésképtelenségi nyilvántartásáról.


Fizetésképtelenségi nyilvántartások

Mit kínál a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Magyarországon a Kormány a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására és működtetésére az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatát jelölte ki.

A fizetésképtelenségi nyilvántartó az adatfeldolgozói, valamint az informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai biztonsági feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás a A link új ablakot nyit meghttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/ oldalon érhető el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás mindazon gazdasági szereplők és civil szervezetek adatait tartalmazza, amelyekkel szemben Magyarországon fizetésképtelenségi eljárás indult.

Magyarországon a fizetésképtelenségi eljárás szabályait a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) szabályozza. A civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) csődeljárása és felszámolási eljárása tekintetében a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvényt kell alkalmazni, egyebekben pedig a Cstv. rendelkezései az irányadóak.

Ingyenes-e a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A fizetésképtelenségi nyilvántartási adatok megismeréséért díjat és költségtérítést nem kell fizetni. A betekintő előzetesen nyilatkozik arról, hogy a fizetésképtelenségi nyilvántartás lekérdezett adataiból nem képez üzleti célú értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat ilyen célra nem használja fel.

A nyilvántartás a Cstv. 6/N. §-a alapján az alábbi adatokat tartalmazza:

 • fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontja;
 • a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról határozó bíróság és az ügy hivatkozási száma;
 • a megindított fizetésképtelenségi eljárás altípusa – Magyarországon csőd-, vagy felszámolási eljárás;
 • az eljárás megindítását lehetővé tevő joghatósági rendelkezéseket (fizetésképtelenségi főeljárásról, vagy másodlagos fizetésképtelenségi eljárásról van-e szó)
 • amennyiben az adós gazdasági társaság vagy jogi személy, az adós neve, nyilvántartási száma, bejegyzett székhelye, illetve - amennyiben az ettől eltérő - postai címe;
 • az eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő (csődgondnok, felszámoló) neve, postai címe vagy e-mail címe;
 • a követelések előterjesztésének határideje, amennyiben van ilyen, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás;
 • adott esetben a fizetésképtelenségi főeljárás befejezésének időpontja;
 • az a bíróság, amely előtt a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó határozat az 5. cikkel összhangban megtámadható és adott esetben ennek határideje, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás
 • az adós vagyonával összefüggő megtámadási keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
 • az adós vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránti keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
 • ha az eljárás egyszerűsített felszámolásként került lefolytatásra, ennek ténye.

Hogyan végezzünk keresést a magyar fizetésképtelenségi

A keresésre vonatkozó feltételt egy legördülő menüből kell kiválasztani. A legördülő menü alapján, a fizetésképtelenségi nyilvántartásban a következő azonosítók egyikének megadását követően van lehetőség keresésre:

 • név,
 • cégjegyzékszám/civil nyilvántartási szám,
 • eljárás ügyszáma.

A keresésre vonatkozó részletes tájékoztató a A link új ablakot nyit meghttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help oldalon érhető el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartásból történő közvetlen tömeges adatlekérdezés illetve adatletöltés a fennálló jogszabályok alapján nem lehetséges.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 04/09/2018