Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Maďarsko

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

V tejto časti sa uvádza prehľad o maďarskom konkurzných záznamoch.


Konkurzné registre

Aké služby maďarské konkurzný register?

V Maďarsku, vláde a prevádzkovať spojenie pre individuálny konkurzný register ministerstva spravodlivosti pre informácie o spoločnostiach a elektronickú registráciu spoločností útvaru Policajného zboru.

Záznamy spracovateľa, ako aj vývoj IT, technických, prevádzkových a technických bezpečnostných povinností uverejnených v Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., prostredníctvom.

Konkurzný register je dostupný na internetovej stránke https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Konkurzný register všetky údaje hospodárskych subjektov a organizácií občianskej spoločnosti, ktorej konkurzné konanie v Maďarsku.

V Maďarsku, pravidlá pre konkurzné konanie alebo konanie vo veci platobnej neschopnosti a zákona XLIX z roku 1991 o konkurze (.). Organizácie občianskej spoločnosti (združenia, nadácie) konkurzu a likvidácie CLXXV zákona o mimovládnych organizáciách z roku 2011 by sa malo uplatňovať na zvyšok Cstv. ustanovenia vzťahujú.

Je prístup do maďarského konkurzného registra bezplatný?

Konkurzný register údajov megismeréséért poplatky a výdavky sa nemusia uhrádzať. Záloha so vyhlásiť platobnú neschopnosť údaje získané z predaja nepredstavuje komerčnú databáza a údaje použité na takéto účely.

Register Cstv. 6/N. Na základe týchto prvkov:

 • dátum začatia konkurzného konania;
 • súd, ktorý rozhoduje o začatí insolvenčného konania a spisová značka veci;
 • konkurzné konanie v Maďarsku konkurzu alebo likvidácie;
 • právomoc na začatie konkurzného konania (főeljárásról alebo vedľajšieho konkurzného konania)
 • ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, názov dlžníka, registračné číslo, registrované sídlo alebo poštovú adresu, ak je iná ako;
 • konkurzný správca vymenovaný v konaní, konkurzný správca (meno, poštovú adresu alebo emailovú adresu;
 • konečná lehota na prihlasovanie pohľadávok alebo odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty;
 • v prípade potreby dátum ukončenia prípadného hlavného insolvenčného konania;
 • súd, na ktorom sa rozhodnutie o začatí konkurzného konania možno napadnúť v súlade s článkom 5, a ak je to vhodné, na odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty
 • na odporovacie žaloby súvisiace s dlžníkovým majetkom začatia a ukončenia, meno a číslo veci,
 • bol dlžník riaditeľov, manažérov, členov je dlžníkom právnická osoba vlastníkov, veriteľov z dôvodu ich žalôb o náhradu škody, súd, ktorý začal konanie, a na konci názvu a čísla prípadu,
 • ak sa postup zjednodušil felszámolásként potvrdil túto skutočnosť.

Ako vyhľadávať v maďarskom platobnej neschopnosti

Zvolené kritériá vyhľadávania z rozbaľovacieho menu V rozbaľovacom menu v konkurznom registri na základe jedného z týchto identifikátorov po udelení vyhľadávanie:

 • meno,
 • štatutárne registračné číslo/občianskeho registračného čísla,
 • číslo postupu.

Hľadanie podrobné informácie možno nájsť na stránke https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Register platobnej neschopnosti a register vyhľadávanie hromadných údajov nie je možné na základe existujúcich právnych predpisov.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 04/09/2018