Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Węgry

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie węgierski rejestr dotyczący niewypłacalności.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze dotyczącym niewypłacalności?

Na Węgrzech sądy okręgowe (megyei bíróság) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Porządku Publicznego (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) odpowiadają za prowadzenie baz danych dotyczących niewypłacalności.

Rejestr działalności gospodarczej (cégnyilvántartás)

Informacje na temat wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie niewypłacalności – to znaczy dotyczące likwidacji lub upadłości, jak również likwidatora – zawarte są w Link otworzy się w nowym oknierejestrze działalności gospodarczej (Cégnyilvántartás).

Wersja elektroniczna tego rejestru prowadzona jest przez służbę ds. spółek Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Porządku Publicznego (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Dziennik urzędowy dla spółek (Cégközlöny)

Od 1 stycznia 2008 r. zawiadomienia o likwidacji (felszámolási hirdetmény) są także regularnie umieszczane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniemonitora gospodarczego (Cégközlöny), (który niekiedy jest aktualizowany częściej niż raz dziennie).

Na tej stronie internetowej można także znaleźć postanowienia (végzés) wydane w postępowaniu upadłościowym.

Informacje uzyskiwane w trybie online nie są prawnie wiążące.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru dotyczącego niewypłacalności jest bezpłatny?

Tak. Wpisy obejmują:

 • datę wszczęcia postępowania w sprawie niewypłacalności
 • numer wpisu (cégjegyzékszám)
 • nazwę spółki
 • siedzibę (székhely)
 • miejsce prowadzenia działalności (telephely)
 • oddziały (fióktelep)
 • podstawową działalność
 • kapitał zakładowy/akcyjny
 • numer identyfikacji podatkowej.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr dotyczący niewypłacalności

Rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

 • numeru wpisu do rejestru, lub
 • nazwy spółki, lub
 • numeru identyfikacji podatkowej

Od początku 2008 r. można przeszukiwać także stronę internetową dziennika urzędowego dla spółek, posługując się nazwą spółki lub numerem jej wpisu do rejestru. Można w ten sposób uzyskać wszystkie dostępne informacje na temat spółki, w tym o jej ewentualnej niewypłacalności.

Historia węgierskiego rejestru dotyczącego niewypłacalności

Od 1 stycznia 2008 r. zawiadomienia o likwidacji są także regularnie umieszczane na stronie internetowej dziennika urzędowego dla spółek (który niekiedy jest aktualizowany częściej niż raz dziennie).

Od lipca 1993 r., kiedy to krajowy system informacji o spółkach i wpisów do rejestru (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) zaczął w pełni funkcjonować, dane w rejestrze działalności gospodarczej są przechowywane w formie elektronicznej przez sądy.

Dane o wszystkich spółkach można wyszukiwać w dowolnym z sądów, niezależnie od miejsca, w którym są one przechowywane.

 


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2016