Konkursregister - Ungern

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

I detta avsnitt ges en översikt över det ungerska insolvensförfarandet register.


Konkursregister

Vilka tjänster de ungerska konkursregistret?

I Ungern, regeringen och driva för registret över personliga konkurser inom justitieministeriet för företagsinformation och elektronisk bolagsregistrering avdelningen av polisen.

Referatet registerföraren samt it-utveckling, tekniska, operativa och tekniska uppgifter offentliggöras i Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. genom.

Insolvensregistret är tillgänglig på https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Insolvensregistret alla ekonomiska aktörer och det civila samhällets organisationer till vilka ett insolvensförfarande i Ungern.

I Ungern, reglerna för konkurs- och insolvensförfaranden i lag XLIX från 1991 om konkursförfaranden (.). Det civila samhällets organisationer (föreningar, stiftelser) av konkurs- och likvidationsförfarandet av lagen om icke-statliga organisationer CLXXV 2011 bör tillämpas för resten av Cstv. bestämmelser tillämpas.

Är tillgången till det ungerska konkursregistret kostnadsfri?

Insolvensregistret uppgifter megismeréséért arvoden och avgifter inte ska erläggas. Förskottet för att behöva redovisa de uppgifter som hämtats från försäljning inte utgör en kommersiell databas och uppgifter används för sådana ändamål.

Register över de Cstv. 6/N. På grundval av följande faktorer:

 • den dag ett insolvensförfarande inleddes.
 • den domstol vid vilken ett insolvensförfarande ärendenummer.
 • det insolvensförfarande som inletts i Ungern av konkurs eller likvidation.
 • behörighet att inleda ett insolvensförfarande (főeljárásról eller sekundära insolvensförfaranden)
 • om gäldenären är ett företag eller en juridisk person, gäldenärens namn, registreringsnummer, säte, eller om detta avviker, postadress.
 • den förvaltare som har utsetts i förfarandet, förvaltaren handläggare (namn, postadress eller e-postadress.
 • tidsfrist för att anmäla fordringar, i förekommande fall, eller en hänvisning till kriterierna för beräkningen av denna tidsfrist.
 • i tillämpliga fall, datum för avslutande av huvudinsolvensförfarandet.
 • den domstol vid vilken beslutet om att inleda insolvensförfaranden kan överklagas i enlighet med artikel 5 och, i förekommande fall, en hänvisning till kriterierna för beräkningen av denna tidsfrist
 • undvikande åtgärder rörande gäldenärens egendom om inledning och slutförande av domstolen, namn och nummer,
 • var på gäldenärens direktörer, chefer, medlemmar av gäldenären är en juridisk person ägarna, borgenärernas intressen på grund av att väcka en skadeståndstalan anhängiggjorts samt slutet av namn och nummer,
 • om förfarandet är förenklat felszámolásként bekräftades detta.

Hur man söker i det ungerska insolvensförfarandet

De markerade sökkriterier från rullgardinsmenyn Rullgardinsmenyn i insolvensregistret på grundval av någon av följande identifieringskoder efter beviljandet av sökning:

 • namn,
 • organisationsnummer/personnummer,
 • förfarandenummer.

Sökandet efter mer information finns på https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Register över insolvensförfaranden och hämtning av bulkdata inte möjligt att på grundval av befintlig lagstiftning.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 04/09/2018