Rejestry upadłości - Węgry

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie węgierski rejestr dotyczący niewypłacalności.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze dotyczącym niewypłacalności?

Na Węgrzech sądy okręgowe (megyei bíróság) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Porządku Publicznego (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) odpowiadają za prowadzenie baz danych dotyczących niewypłacalności.

Rejestr działalności gospodarczej (cégnyilvántartás)

Informacje na temat wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie niewypłacalności – to znaczy dotyczące likwidacji lub upadłości, jak również likwidatora – zawarte są w Link otworzy się w nowym oknierejestrze działalności gospodarczej (Cégnyilvántartás).

Wersja elektroniczna tego rejestru prowadzona jest przez służbę ds. spółek Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Porządku Publicznego (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Dziennik urzędowy dla spółek (Cégközlöny)

Od 1 stycznia 2008 r. zawiadomienia o likwidacji (felszámolási hirdetmény) są także regularnie umieszczane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniemonitora gospodarczego (Cégközlöny), (który niekiedy jest aktualizowany częściej niż raz dziennie).

Na tej stronie internetowej można także znaleźć postanowienia (végzés) wydane w postępowaniu upadłościowym.

Informacje uzyskiwane w trybie online nie są prawnie wiążące.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru dotyczącego niewypłacalności jest bezpłatny?

Tak. Wpisy obejmują:

 • datę wszczęcia postępowania w sprawie niewypłacalności
 • numer wpisu (cégjegyzékszám)
 • nazwę spółki
 • siedzibę (székhely)
 • miejsce prowadzenia działalności (telephely)
 • oddziały (fióktelep)
 • podstawową działalność
 • kapitał zakładowy/akcyjny
 • numer identyfikacji podatkowej.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr dotyczący niewypłacalności

Rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

 • numeru wpisu do rejestru, lub
 • nazwy spółki, lub
 • numeru identyfikacji podatkowej

Od początku 2008 r. można przeszukiwać także stronę internetową dziennika urzędowego dla spółek, posługując się nazwą spółki lub numerem jej wpisu do rejestru. Można w ten sposób uzyskać wszystkie dostępne informacje na temat spółki, w tym o jej ewentualnej niewypłacalności.

Historia węgierskiego rejestru dotyczącego niewypłacalności

Od 1 stycznia 2008 r. zawiadomienia o likwidacji są także regularnie umieszczane na stronie internetowej dziennika urzędowego dla spółek (który niekiedy jest aktualizowany częściej niż raz dziennie).

Od lipca 1993 r., kiedy to krajowy system informacji o spółkach i wpisów do rejestru (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) zaczął w pełni funkcjonować, dane w rejestrze działalności gospodarczej są przechowywane w formie elektronicznej przez sądy.

Dane o wszystkich spółkach można wyszukiwać w dowolnym z sądów, niezależnie od miejsca, w którym są one przechowywane.

 


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2016