Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre de insolvenţă - Ungaria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

 

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra registrelor de  insolvență din Ungaria.


Registre de insolvenţă

Ce oferă registrele de insolvență din Ungaria?

În Ungaria, instanțele locale (megyei bíróság) și Ministerul Justiției și Aplicării Legii (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) sunt responsabile de administrarea datelor privind insolvența.

Registrul întreprinderilor (cégnyilvántartás)

Informațiile privind inițierea și finalizarea procedurilor de insolvență – și anume, privind lichidarea sau falimentul și privind lichidatorul – sunt incluse în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul întreprinderilor (Cégnyilvántartás).

Formularul electronic al acestui registru este administrat de Serviciul privind întreprinderile al Ministerului Justiției și Aplicării Legii (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Registrul întreprinderilor (Cégközlöny)

De la 1 ianuarie 2008, notificările de lichidare (felszámolási hirdetmény) au fost publicate în mod periodic pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMonitorului întreprinderilor (Cégközlöny) (acesta fiind actualizat, uneori, de mai multe ori pe zi).

Hotărârile dispuse (végzés) în ceea ce privește procedurile de faliment sunt disponibile pe site-ul web.

Informațiile accesate online nu sunt obligatorii din punct de vedere legal.

Este gratuit accesul la registrele de insolvență din Ungaria?

Da. Registrele includ:

 • inițierea procedurilor de insolvență
 • numărul de înregistrare (cégjegyzékszám)
 • denumirea societății
 • sediul social (székhely)
 • adresa societății (telephely)
 • filiale (fióktelep)
 • activitatea principală
 • capitalul subscris
 • codul fiscal.

Cum puteți căuta în registrele de insolvență din Ungaria

Puteți căuta în Registrul întreprinderilor în funcție de:

 • numărul de înregistrare, sau
 • denumirea societății, sau
 • codul fiscal.

De la începutul anului 2008, de asemenea, este posibilă efectuarea de căutări în site-ul web al Monitorului întreprinderilor, folosind denumirea societății sau numărul de înregistrare. Acesta furnizează toate datele financiare disponibile în legătură cu o societate, inclusiv statutul în cazul procedurii de insolvență.

Istoricul registrului de insolvență din Ungaria

De la 1 ianuarie 2008, notificările de lichidare au fost publicate în mod regulat pe site-ul web al Monitorului întreprinderilor (care, câteodată, este actualizat de mai multe ori pe zi).

Din iulie 1993, atunci când Sistemul național de informații privind întreprinderile și înregistrarea întreprinderilor (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) a devenit complet operațional, datele din registrul întreprinderilor au fost stocate în mod electronic de către instanțe.

Datele privind toate societățile pot fi căutate la orice instanțe, indiferent de locul de stocare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/07/2016