Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Maďarsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto časti nájdete stručný prehľad maďarských konkurzných registrov.


Konkurzné registre

Čo ponúkajú maďarské konkurzné registre?

V Maďarsku sú za uchovávanie údajov o konkurzoch zodpovedné župné súdy (megyei bíróság) a ministerstvo spravodlivosti a presadzovania práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Obchodný register (cégnyilvántartás)

Informácie o začatí a ukončení konkurzného konania – konkrétne o likvidácii alebo bankrote a tiež o správcovi konkurznej podstaty – sa nachádzajú v Odkaz sa zobrazí v novom okneobchodnom registri (Cégnyilvántartás).

Elektronickú formu tohto registra vedie útvar pre služby spoločnostiam ministerstva spravodlivosti a presadzovania práva (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Úradný vestník spoločností (Cégközlöny)

Od 1. januára 2008 sa na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradného vestníka (Cégközlöny) pravidelne uverejňujú oznámenia o likvidácii (felszámolási hirdetmény) (ktoré sa niekedy aktualizujú častejšie ako raz denne).

Nariadenia (végzés) stanovené vzhľadom na konkurzné konanie sú takisto dostupné na webovej stránke.

Informácie dostupné online nie sú právne záväzné.

Je prístup do maďarských konkurzných registrov bezplatný?

Áno. Tieto záznamy zahŕňajú:

 • začatie konkurzného konania,
 • registračné číslo (cégjegyzékszám),
 • názov spoločnosti,
 • registrované sídlo (székhely),
 • miesto podnikania (telephely),
 • pobočky (fióktelep),
 • hlavnú činnosť,
 • upísané základné imanie,
 • daňové číslo.

Ako vyhľadávať v maďarskom konkurznom registri

V obchodnom registri môžete vyhľadávať podľa:

 • registračného čísla alebo
 • názvu spoločnosti alebo
 • daňového čísla.

Od začiatku roku 2008 je možné vyhľadávať aj na webovej stránke Úradného vestníka spoločností podľa názvu spoločnosti alebo registračného čísla. Nájdete tu všetky dostupné finančné informácie o spoločnosti vrátane štatútu týkajúceho sa insolventnosti.

História maďarského konkurzného registra

Od 1. januára 2008 sa na webovej stránke Úradného vestníka spoločností pravidelne uverejňujú oznámenia o likvidácii (ktoré sa niekedy aktualizujú častejšie ako raz denne).

Od júla 1993, keď sa Národný systém informácií o spoločnostiach a ich registrácii (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) stal plne prevádzkyschopným, súdy elektronicky ukladajú údaje o obchodnom registri.

Údaje o všetkých spoločnostiach je možné vyhľadať na ktoromkoľvek súde bez ohľadu na miesto uschovania.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 04/07/2016