Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Ungern

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Här hittar du en kort översikt över Ungerns konkursregister.


Konkursregister

Vad innehåller det ungerska konkursregistret?

I Ungern är det länsdomstolarna (megyei bíróság) och justitie- och brottsbekämpningsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) som ansvarar för konkursregistret.

Företagsregistret (cégnyilvántartás)

Information om inledning och avslutning av ett insolvensförfarande – bl.a. om likvidation eller konkurs men också information om konkursförvaltaren – återges i Länken öppnas i ett nytt fönsterföretagsregistret (Cégnyilvántartás).

Den elektroniska versionen av detta register finns på justitie- och brottsbekämpningsministeriets företagstjänst (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Officiella tidningen för företag (Cégközlöny)

Sedan den 1 januari 2008 publiceras anmälningar om likvidation (felszámolási hirdetmény) dessutom regelbundet på webbplatsen för den Länken öppnas i ett nytt fönsterofficiella tidningen för företag (Cégközlöny) (som ibland uppdateras mer än en gång om dagen).

På webbplatsen finns även förelägganden (végzés) i insolvensförfaranden.

Den information som finns online är inte rättsligt bindande.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Ja. Registret innehåller

 • anmälan om inledande av insolvensförfaranden,
 • organisationsnummer (cégjegyzékszám),
 • företagsnamn,
 • säte (székhely),
 • verksamhetsort (telephely),
 • grenar (fióktelep),
 • huvudsaklig verksamhet,
 • aktiekapital,
 • skatteregistreringsnummer.

Hur man söker i det ungerska konkursregistret

I konkursregistret kan du söka på

 • organisationsnummer, eller
 • företagsnamn, eller
 • skatteregistreringsnummer.

Sedan början av 2008 har man även kunnat söka på webbplatsen för den officiella tidningen för företag genom att ange ett företags namn och organisationsnummer. På webbplatsen finns all tillgänglig finansiell information om ett företag, inklusive dess insolvensstatus.

Konkursregistrets historia i Ungern

Sedan den 1 januari 2008 publiceras anmälningar om likvidation dessutom regelbundet på webbplatsen för den officiella tidningen för företag (som ibland uppdateras mer än en gång om dagen).

Sedan juli 1993, när det nationella systemet för företagsinformation och företagsregistrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) började tillämpas fullt ut, har uppgifterna i företagsregistret lagrats elektroniskt hos domstolarna.

Det går att söka efter uppgifter om alla företag på vilken som helst av domstolarna, oavsett var uppgifterna är lagrade.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 04/07/2016