Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Irland

Denne side indeholder oplysninger om Irlands insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det irske insolvensregister?

Irland har ikke et særskilt virksomhedsinsolvensregister. Oplysninger om virksomhedsinsolvens findes i Link åbner i nyt vinduedet centrale virksomhedsregister.

Registret over personlig konkurs er et manuelt register, der føres i Examiner's Office under High Court (landsretten). Det indeholder oplysninger om konkurser erklæret af High Court of Ireland.

Registret over personlig insolvens er også et manuelt register. Det er omfattet af S.I. nr. 334 af 2002 – De Europæiske Fællesskabers regler fra 2002 (personlig insolvens) 2002 og indeholder nærmere oplysninger om personlig insolvens erklæret af domstolene i andre EU-medlemsstater (som meddelt til den officielle kurator).

Er der gratis adgang til det irske insolvensregister?

Nej. Der skal betales et gebyr pr. søgning. Nærmere oplysninger om gebyret findes i afsnittet om Link åbner i nyt vindueregler og gebyrerLink åbner i nyt vindueCourts Service' websted. Gebyret skal betales, selv om søgningen giver et negativt resultat, dvs. når indtastningen ikke matcher søgekriterierne i registrene.

Hvordan søger jeg i det irske insolvensregister?

Søgninger i registret over personlig konkurs kan kun foretages ved personligt fremmøde i Examiner's Office, 2. etage, Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Det irske insolvensregisters historie

Registret over personlig konkurs indeholder oplysninger fra 1922 og frem.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 01/05/2010