Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Irlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie irlandzki rejestr upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w irlandzkim rejestrze upadłości?

W Irlandii nie ma odrębnego rejestru upadłości spółek. Informacje na temat upadłości spółek znajdują się w aktach Link otworzy się w nowym oknieCompanies Registration Office (Urząd ds. Rejestracji Spółek).

Personal Bankruptcy Register (Rejestr Upadłości Osób Fizycznych) jest rejestrem papierowym przechowywanym w Examiner’s Office of the High Court (Urząd Inspektora przy Wysokim Trybunale). Zawiera on szczegółowe informacje o upadłościach ogłoszonych przez High Court of Ireland (Wysokim Trybunale Irlandii).

Register of Personal Insolvencies (Rejestr Niewypłacalności Osób Fizycznych) jest także rejestrem papierowym. Podlega on rozporządzeniu S.I. nr 334 z 2002 r. – European Communities (Personal Insolvency) Regulations (w sprawie przypadków niewypłacalności ogłoszonych we Wspólnocie Europejskiej) z 2002 r. i zawiera szczegółowe informacje o niewypłacalności osób fizycznych, ogłoszonej przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (zgłoszonych do urzędowego zarządcy masy upadłościowej).

Czy dostęp do irlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie. Każde wyszukiwanie jest płatne. Szczegółowe informacje o opłatach można uzyskać w części Link otworzy się w nowym oknieregulamin i opłaty strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieCourts Service (Służby Sądowniczej). Opłata jest pobierana nawet w przypadku, gdy wynik wyszukiwania jest negatywny – to znaczy, kiedy nie ma wpisu odpowiadającego kryteriom przeszukiwania rejestrów.

W jaki sposób przeszukiwać irlandzki rejestr upadłości

Przeszukiwanie Personal Bankruptcy Register można wykonywać tylko udając się osobiście do Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Historia irlandzkiego rejestru upadłości

Personal Bankruptcy Register zawiera informacje sięgające 1922 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 01/05/2010