Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Írsko

V tejto časti nájdete informácie o írskom konkurznom registri.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje írsky konkurzný register?

Írsko nemá samostatný konkurzný register obchodných spoločností. Informácie o platobnej neschopnosti obchodných spoločností sú k dispozícii v záznamoch Odkaz sa zobrazí v novom okneÚradu pre registráciu obchodných spoločností .

Register osobných bankrotov je manuálny register, ktorý vedie Úrad kontrolóra Vyššieho súdu. Obsahuje podrobnosti o bankrotoch, ktoré boli nahlásené na Vyšší súd Írskej republiky.

Register osobných konkurzov je rovnako manuálnym registrom. Podlieha právnemu predpisu S. I. č. 334 z roku 2002 – nariadenie Európskeho spoločenstva (osobný bankrot) z roku 2002 a obsahuje údaje o osobných bankrotoch, ktoré boli vyhlásené súdmi iných členských štátov Európskej únie (ktoré boli oznámené príslušnému úradnému konkurznému správcovi).

Je prístup do írskeho konkurzného registra bezplatný?

Nie. Pri každom vyhľadávaní je potrebné uhradiť poplatok. Podrobnosti o poplatkoch sú k dispozícii v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidlá a poplatky Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránky súdnej služby. Poplatok sa uplatňuje aj vtedy, ak je výsledok vyhľadávania nulový – čo znamená, že žiaden zápis v registroch nezodpovedá kritériám vyhľadávania.

Ako vyhľadávať v írskom konkurznom registri?

Vyhľadávanie v registri osobných bankrotov je možné realizovať iba pri osobnej návšteve Úradu kontrolóra, 2. poschodie Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

História írskeho konkurzného registra

Register osobných bankrotov obsahuje informácie od roku 1922.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/12/2020