Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Lucembursko

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují.


Insolvenční rejstříky

Jak je to v Lucembursku s insolvenčními rejstříky?

Insolvenční rejstříky v Lucembursku neexistují. Pokud soud vyhlásí úpadek, sdělí to obchodnímu a podnikovému rejstříku (RCS), který tyto informace zaznamená do své databáze.

Platí se v Lucembursku za nahlížení do seznamu úpadců?

Seznam úpadců je každý měsíc zveřejňován v Mémorial B – Recueil administratif et économique (Sbírka správních a hospodářských údajů) a lze do něj zdarma nahlížet na Odkaz se otevře v novém okně.Legilux, lucemburském právním portále.

Kromě toho RCS dává zdarma k dispozici veřejnosti na Odkaz se otevře v novém okně.svých internetových stránkách, v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, statistický modul, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období. Tyto informace jsou rovněž dostupné v podobě seznamů podniků, které vyhlásily úpadek.Tyto informace lze také exportovat v podobě textového souboru.

Jak probíhá vyhledávání informací o úpadku v Lucembursku?

1. způsob:vyhledávání lze provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.RCS) na základě názvu (nebo části názvu) či registračního čísla zapsané osoby. Vyhledávač internetových stránek zobrazí seznam jmen odpovídajících zadanému vyhledávání.

Kliknutím na název některé ze zobrazených osob se zdarma zobrazí následující základní informace:

  • číslo RCS,
  • datum registrace,
  • název,
  • právní forma,
  • adresa sídla společnosti,
  • seznam dokladů předložených od roku 2003,
  • jakož i informace o tom, zda je daná osoba v úpadku.

2. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek obchodního a podnikového rejstříku (Odkaz se otevře v novém okně.RCS) v oddíle Consultations - statistiques de dépôt, pomocí statistického modulu, který podává informace o rozhodnutích, jimiž byl vyhlášen úpadek a které byly předány RCS za určité měsíční období.

3. způsob: vyhledávání je možné provést prostřednictvím internetových stránek Odkaz se otevře v novém okně.lucemburské advokátní komory pod kategorií „Faillites“ na základě názvu společnosti, data rozhodnutí o úpadku a na základě jména správce konkurzní podstaty.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní a podnikový rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Lucemburská advokátní komora


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/01/2020