Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Λουξεµβούργο

Το Λουξεμβούργο δεν διαθέτει μητρώα για τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι ισχύει σχετικά με τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Λουξεμβούργο;

Το Λουξεμβούργο δεν διαθέτει μητρώα για τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας. Οι πτωχεύσεις γνωστοποιούνται από τα δικαστήρια που τις κηρύσσουν στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών (RCS) το οποίο εντάσσει τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων που τηρεί.

Η πρόσβαση στον κατάλογο πτωχεύσεων του Λουξεμβούργου παρέχεται επί πληρωμή ;

Ο κατάλογος των κηρυσσόμενων πτωχεύσεων δημοσιεύεται κάθε μήνα στο τεύχος Β - Διοικητική και Οικονομική Συλλογή της Επίσημης Εφημερίδας (Mémorial B - Recueil administratif et économique). Πρόσβαση στη Συλλογή παρέχεται δωρεάν μέσω της νομικής δικτυακής πύλης του Λουξεμβούργου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροLegilux.

Επίσης, ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος του μητρώου εμπορίου και εταιρειών επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση του κοινού, στη σελίδα «Αναζητήσεις –στατιστικές κατάθεσης», σε στατιστική ενότητα που παρέχει πληροφορίες για τις αποφάσεις κήρυξης σε πτώχευση οι οποίες κατατίθενται στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται υπό μορφή καταλόγων των κατατιθέμενων αποφάσεων. Επιτρέπεται επίσης η εξαγωγή των πληροφοριών αυτών υπό μορφή επίπεδου αρχείου.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών για τις πτωχεύσεις στο Λουξεμβούργο

1η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRCS) με το όνομα (ή μέρος του ονόματος) ή τον αριθμό μητρώου του προσώπου.

Η μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου εμφανίζει κατάλογο των ονομάτων που αντιστοιχούν στο κριτήριο αναζήτησης.

Αν επιλεγεί ένα από τα ονόματα που εμφανίζονται, παρουσιάζονται δωρεάν οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες:

  • αριθμός μητρώου RCS,
  • ημερομηνία εγγραφής,
  • επωνυμία,
  • νομική μορφή,
  • διεύθυνση της έδρας,
  • κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από το 2003,
  • καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν το πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

2η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του μητρώου εμπορίου και εταιρειών (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροRCS) στη σελίδα «Αναζητήσεις –στατιστικές κατάθεσης», μέσω της στατιστικής ενότητας που παρέχει πληροφορίες για τις αποφάσεις κήρυξης σε πτώχευση οι οποίες κατατίθενται στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα.

3η μέθοδος: η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικού Συλλόγου του Λουξεμβούργου στη σελίδα «Πτωχεύσεις» με βάση την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία της απόφασης για την πτώχευση και με βάση το όνομα του συνδίκου πτώχευσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο εμπορίου και εταιρειών

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικός Σύλλογος του Λουξεμβούργου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020