Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Luksemburg

Luksemburg nie prowadzi rejestrów przypadków niewypłacalności.


Rejestry upadłości

Czy w Luksemburgu prowadzi się rejestry dotyczące upadłości?

Luksemburg nie prowadzi rejestrów dotyczących upadłości. Postanowienia o ogłoszeniu upadłości są zgłaszane przez sąd, który je wydał, do rejestru działalności gospodarczej i spółek (registre de commerce et des sociétés - RCS), w którym wprowadza się je do bazy danych.

Czy możliwość przeglądania wykazu podmiotów, które ogłosiły upadłość, jest w Luksemburgu usługą płatną?

Wykaz podmiotów, które ogłosiły upadłość, jest co miesiąc publikowany w Memoriale B - Zbiorze administracyjnym i gospodarczym. Można go przeglądać bezpłatnie na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieLegilux, portalu prawnym Luksemburga.

Ponadto na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej rejestru działalności gospodarczej i spółek udostępnia się bezpłatnie w zakładce Konsultacje – statystyki zgłoszeń (Consultations - statistiques de dépôt) moduł statystyczny wyświetlający liczbę postanowień o ogłoszeniu upadłości, zgłoszonych do rejestru w danym okresie miesięcznym. Informacje te są dostępne w formie wykazów dokonanych zgłoszeń. System umożliwia również eksport tych informacji w formie pliku płaskiego.

W jaki sposób szukać informacji o upadłościach w Luksemburgu?

Pierwsza metoda: Wyszukiwanie można przeprowadzić na stronie internetowej rejestru działalności gospodarczej i spółek (Link otworzy się w nowym oknieRCS) na podstawie nazwy (lub części nazwy) bądź numeru wpisanego podmiotu.

Wyszukiwarka internetowa wyświetli wówczas listę nazw odpowiadających wprowadzonemu zapytaniu.

Po kliknięciu nazwy jednego z podmiotów odnalezionych przez wyszukiwarkę wyświetlą się bezpłatnie podstawowe informacje:

  • numer RCS,
  • data wpisu,
  • nazwa (firma),
  • forma prawna,
  • adres siedziby,
  • wykaz dokumentów złożonych od 2003 r.
  • oraz informacja, czy dany podmiot znajduje się w upadłości.

Druga metoda: Wyszukiwanie można przeprowadzić na stronie internetowej rejestru działalności gospodarczej i spółek (Link otworzy się w nowym oknieRCS) w zakładce Konsultacje – statystyki zgłoszeń (Consultations - statistiques de dépôt) poprzez moduł statystyczny wyświetlający liczbę postanowień o ogłoszeniu upadłości zgłoszonych do RCS w danym okresie miesięcznym.

Trzecia metoda: Wyszukiwanie można przeprowadzić na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieluksemburskiej Izby Adwokackiej w zakładce Upadłości (Faillites) według nazwy spółki, daty wydania wyroku w sprawie upadłości i nazwiska syndyka.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej i spółek

Link otworzy się w nowym oknieLuksemburska Izba Adwokacka


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2020