Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Lotyšsko

Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V tomto oddílu naleznete stručný informace o insolvenčním rejstříku Lotyšské republiky.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí lotyšský insolvenční rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšský insolvenční rejstřík poskytuje informace o:

 • insolvenčních správcích,
 • insolvenčních řízeních s fyzickými a právnickými osobami,
 • řízeních o ochraně před věřiteli,
 • mimosoudních řízeních o ochraně před věřiteli,
 • statistických údajích.

Insolvenční rejstřík je veřejný rejstřík a záznamy v něm vedené jsou považovány za spolehlivé. Spadá do pravomoci Odkaz se otevře v novém okně.Rejstříku obchodních společností Lotyšské republiky.

Je možné nahlížet do lotyšského insolvenčního rejstříku zdarma?

Ano, informace v lotyšském insolvenčním rejstříku lze konzultovat zdarma, chcete-li však získat informace ve formě dokumentu, je nutné zaplatit poplatek.

Chcete-li získat výpis nebo jiný dokument s identifikačním kódem dlužníka (fyzické osoby) nebo insolvenčního správce, podejte žádost na rejstřík obchodních společností nebo požádejte elektronicky prostřednictví portálu Odkaz se otevře v novém okně.Latvija.lv.

Jak vyhledávat v lotyšském insolvenčním rejstříku

Insolvenční správci

Oddíl „Administratori“ obsahuje informace o insolvenčních správcích, konkrétně jejich:

 • jméno,
 • příjmení,
 • adresu sídla a kontaktní údaje,
 • číslo osvědčení a
 • informace o tom, kdy vyprší platnost osvědčení.

Informace o insolvenčních správcích, jejichž osvědčení již pozbylo platnosti, jsou dostupné v historických záznamech na Odkaz se otevře v novém okně.Vēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ vede k záznamům v lotyšském insolvenčním rejstříku o každém jednotlivém insolvenčním správci.

Vyhledávání

Chcete-li v insolvenčním rejstříku vyhledat informace o konkrétním subjektu (fyzické nebo právnické osobě), použijte oddíl „Meklēt“. Informace lze vyhledávat podle následujících kritérií:

 • registrační číslo (u právnických osob) nebo rodné číslo (u fyzických osob),
 • jméno nebo název,
 • soudní obvod,
 • období, ve kterém bylo řízení zahájeno,
 • druh řízení (konkurs, řízení o ochraně před věřiteli, mimosoudní řízení o ochraně před věřiteli),
 • povaha řízení (vnitrostátní, přeshraniční hlavní, přeshraniční vedlejší).

Výsledky vyhledávání se zobrazují spolu s odkazem na Rejstřík obchodních společností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde jsou k dispozici všechny informace z insolvenčního rejstříku o určitém subjektu, včetně naskenovaných dokumentů obsahujících oznámení insolvenčních správců o schůzích věřitelů a programu schůze.

Věstník

Pro prohlížení záznamů vedených v insolvenčním rejstříku u konkrétního data využijte oddíl „Žurnāls“. Jako základní nastavení se zobrazí záznamy z daného dne. Pro prohlížení záznamů zapsaných k jiným datům využijte kalendář nebo použijte pododdíl „Mēneša žurnāls“, který umožňuje vyhledávat záznamy podle měsíce. Každý záznam obsahuje odkaz na Rejstřík obchodních společností („Izziņa“), kde lze nalézt podrobné informace o konkrétním insolvenčním řízení.

Statistické údaje

Tento oddíl obsahuje různé statistické informace týkající se insolvenčního řízení a řízení o ochraně před věřiteli. Odkaz „Uzņēmumu reģistra izziņa“ vede k veškerým informacím v insolvenčním rejstříku o konkrétním subjektu.

Historie lotyšského insolvenčního rejstříku

Informace vedené v rejstříku se datují k 1. lednu 2008.

Odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Více informací o lotyšském insolvenčním rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Státní správní agentura pro insolvenční řízení


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 07/01/2016