Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Lotyšsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V tejto časti nájdete stručné informácie o lotyšskom konkurznom registri.


Konkurzné registre

Aké informácie možno nájsť v lotyšskom konkurznom registri?

Odkaz sa zobrazí v novom okneLotyšský konkurzný register obsahuje informácie o:

 • správcoch konkurznej podstaty,
 • konkurzných konaniach týkajúcich sa fyzických a právnických osôb,
 • konaniach o právnej ochrane,
 • mimosúdnych konaniach o právnej ochrane,
 • štatistických údajoch.

Konkurzný register je voľne prístupný verejnosti a jeho záznamy sa považujú za dôveryhodné. Za register zodpovedá Odkaz sa zobrazí v novom okneregister spoločností Lotyšskej republiky.

Je prístup do lotyšského konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup k informáciám v lotyšskom konkurznom registri je bezplatný, ale za informácie v podobe dokumentu sa platí poplatok.

Ak chcete získať z konkurzného registra vyhlásenie alebo iný dokument s osobným identifikačným kódom dlžníka (fyzickej osoby) alebo správcu konkurznej podstaty, obráťte sa so žiadosťou na register spoločností alebo o dokument požiadajte elektronicky prostredníctvom portálu Odkaz sa zobrazí v novom okneLatvija.lv.

Ako vyhľadávať v lotyšskom konkurznom registri

Správcovia konkurznej podstaty

Táto časť obsahuje informácie o správcoch konkurznej podstaty, konkrétne:

 • krstné meno,
 • priezvisko,
 • adresa kancelárie a kontaktné informácie,
 • číslo osvedčenia,
 • dátum vypršania platnosti osvedčenia.

Informácie o správcoch konkurznej podstaty, ktorým uplynula platnosť ich osvedčenia, sú dostupné v historických záznamoch v časti Odkaz sa zobrazí v novom okneVēsturiskie dati. Odkaz „Izziņa“ umožňuje prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli zaznamenané v lotyšskom konkurznom registri o každom správcovi konkurznej podstaty.

Vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadávať v konkurznom registri informácie o konkrétnom subjekte (fyzickej alebo právnickej osobe), použite časť Meklēt. Informácie sa dajú filtrovať podľa týchto kritérií:

 • registračné číslo (pre právnické osoby) alebo identifikačné číslo (pre fyzické osoby),
 • meno alebo názov,
 • obvod súdu,
 • obdobie začatia konania,
 • typ konania (konkurzné konanie, konanie o právnej ochrane alebo mimosúdne konanie o právnej ochrane),
 • charakter konania (miestny, cezhraničný primárny, cezhraničný sekundárny).

Výsledky vyhľadávania sa zobrazia spolu s odkazom na Register spoločností („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kde sú dostupné všetky informácie, ktoré sa o danom subjekte nachádzajú v konkurznom registri, vrátane naskenovaných dokumentov obsahujúcich poznámky správcov o schôdzach veriteľov a ich agende.

Vestník

Ak si chcete prezerať záznamy, ktoré boli v určitý deň vložené do konkurzného registra, použite sekciu Žurnāls. Štandardne sa zobrazujú dnešné záznamy. Na prezeranie záznamov z iných dátumov použite kalendár a na filtrovanie záznamov podľa mesiaca použite podsekciu Mēneša žurnāls. Každý záznam obsahuje odkaz (Izziņa) na podrobné informácie o konkrétnych konkurzných konaniach.

Štatistiky

Časť Štatistika obsahuje rôzne štatistické informácie týkajúce sa konkurzných konaní a konaní o právnej ochrane. Odkaz „Uzņēmumu reģistra izziņa“ poskytuje všetky informácie o konkrétnom subjekte v konkurznom registri.

História lotyšského konkurzného registra

Informácie v registri sa datujú od 1. januára 2008.

Odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneViac informácií o lotyšskom konkurznom registri

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtátna agentúra pre konkurznú správu


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 07/01/2016