Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Malta


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Malta maksejõuetusregister sisaldab?

Malta maksejõuetusregister sisaldab üksikasjalikku teavet ettevõtete maksejõuetust või eraisikute pankrotti käsitlevate kohtuasjade kohta ning maksejõuetute ettevõtete juhtide poolt äriregistrile esitatud andmeid ettevõtte pankroti väljakuulutamise kohta.

Kas juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta ja registriga saate tutvuda järgmise lingi kaudu:

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency.

Kuidas teha päringuid maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusregistris saab teha päringuid kas võlgniku nime või isikutunnistuse numbri või ettevõtte registrikoodi järgi.

Malta maksejõuetusregistri ajalugu

Enne maksejõuetusregistri loomist kogus maksejõuetute ettevõtete kohta teavet äriregister ning maksejõuetus- ja pankrotiasju käsitlevaid andmeid säilitati kohtus. Kohtu käsutuses olev teave avaldati veebisaidil koos muid kohtuasju käsitleva üldise teabega. Maksejõuetusregister tehti üldsusele kättesaadavaks 2018. aasta jaanuaris ning see sisaldab andmeid maksejõuetus- ja pankrotijuhtude kohta alates 1. jaanuarist 2014.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 14/07/2020