Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Malta


Konkurzné registre

Aké informácie poskytuje maltský insolvenčný úrad?

Maltský insolvenčný úrad poskytuje podrobné informácie o konaniach prebiehajúcich na maltských súdoch, ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti spoločností alebo bankrotu jednotlivcov, ako aj podrobné informácie, ktoré obchodnému registru poskytli riaditelia spoločností v platobnej neschopnosti.

Je prístup k insolvenčnému registru bezplatný?

Prístup k insolvenčnému registru je bezplatný a je možný cez tento odkaz:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Ako vyhľadávať v insolvenčnom registri?

V insolvenčnom registri môžete vyhľadávať buď podľa mena dlžníka, čísla preukazu totožnosti, alebo registračného čísla spoločnosti.

História maltského insolvenčného úradu

Pred zavedením insolvenčného registra boli informácie o spoločnostiach v platobnej neschopnosti dostupné v obchodnom registri a informácie o insolvenčných a konkurzných konaniach boli k dispozícii na súde. Informácie zaznamenané súdom boli uverejnené na webovom sídle spolu s informáciami o jednotlivých konaniach vo všeobecnosti. Insolvenčný register bol verejne sprístupnený v januári 2018 a obsahuje podrobné informácie o insolvenčných a konkurzných konaniach prebiehajúcich od 1. januára 2014.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/07/2020