Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Malta


Konkursregister

Vad innehåller konkursregistret?

Konkursregistret innehåller uppgifter om konkursärenden i maltesiska domstolar som rör företag och fysiska personer samt uppgifter om den information som mottagits via företagsregistret angående konkursanmälningar från företags styrelseledamöter.

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?

Tillgången är kostnadsfri. Registret kan nås via följande länk:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency

Hur man söker i konkursregistret

Sökningar kan göras antingen på gäldenärens namn eller id-kortnummer, eller på företagets registreringsnummer.

Konkursregistrets historik i Malta

Innan detta konkursregister skapades lagrades information om insolventa företag i företagsregistret, medan information om konkursärenden gällande företag och fysiska personer fanns hos domstolen. Den information som fanns hos domstolen offentliggjordes på en webbplats jämte information om ärenden i allmänhet. Konkursregistret blev tillgängligt för allmänheten i januari 2018 och innehåller uppgifter om konkurser från och med den 1 januari 2014.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/07/2020